Едно от най-тежките неотложни състояния е травматичният шок. Основна причина за него е сериозна травма, възникнала в резултат на катастрофа, различни видове наранявания, падания от високо и др.

Всеки шок представлява реална опасност за здравето и живота на човека, и травматичният не е изключение. Какви фактори способстват за неговото възникване, как се проявява и как може да се помогне на пострадалия, който се намира в това изключително тежко състояние?

Травматичен шок – основни причини

Изобщо шокът – това остро неотложно състояние, при което в човешкия организъм бързо се развиват изменения, способстващи за нарушаване на функцията на основни органи и системи – нервна, сърдечно-съдова, дихателна, на бъбреците.

Особеност на травматичния шок е това, че пусково звено за него се оказва всяка травма. Най-често е усложнение на такива видове увреждания като:

• Фрактури на големи кости на крайници и костите на таза;
• Тежки огнестрелни наранявания;
• Травми на органите на коремната кухина;
• Тежки кръвотечения от големите кръвоносни съдове;
• Операции, водещи до голяма загуба на кръв;

В основата на травматичния шок стои 1 или 2 от основните патологични състояния – много силна болка и/или масивна кръвозагуба. Най-неблагоприятната от гледна точка на прогнозата за живота ситуация, при която има място съчетанието на тези 2 симптома.

Травматичен шок – симптоми на заболяването

В резултат на тежката травма най-често човек губи голямо количество кръв, като скоростта на загубата в повечето случаи е изключително голяма. Освен това пострадалият изпитва силна болка и нервно-психичен стрес, което също допринася за развитието на шоковото състояние.

Загубата на кръв предизвиква рязък спад на кръвното налягане, и организмът се опитва да го компенсира чрез спазъм на кръвоносните съдове. В резултат органите и тъканите започват да страдат от остър недостиг на кислород, тоест от хипоксия.

Най-чувствителни към кислороден глад са нервната – в най-голяма степен мозъка, сърдечно-съдовата система и бъбреците.

Травматичният шок, симптомите на който обикновено са достатъчно ярки, протича обикновено в 2 основни фази – еректилна и торпедна. Продължителността на фазите може да бъде различна:

1. При еректилната, симптомите могат да са следните:

• Изразена възбуда и уплах, страх от смъртта;
• Пострадалият крещи, стене, често оказва съпротива на хората, които се опитват да му окажат помощ, може да прояви агресия.
• Артериалното налягане най-често е повишено, наблюдава ускоряване на сърцебиенето, увеличаване на честотата на дишането.
• Кожа е бледа, студа, характерна е мазна пот;

2. Торпедната фаза на шока, симптомите на която могат да настъпят внезапно говори, че състоянието на болния е изключително тежко. Без адекватна медицинска помощ може да загине.

• Пострадалият става вял, апатичен, не се оплаква от нищо, усещането за болка се притъпява;
• Става равнодушен към състоянието си и не иска помощ;
• Постепенно се наблюдава упадък на съзнанието до начало на състояние на кома;
• Кръвното налягане се понижава, пулсът е ускорен, но повърхностен;
• Честотата на дишане се понижава;
• Кожата става суха, възможно е посиняване на устните, чертите на лицето се изострят;

• Понижаване на количеството урина, до пълното нейно отсъствие, въпреки силната жажда, говори се за изключително тежко състояние на болния.

Неотложна помощ при травматичен шок

Отчитайки, че основни фактори, които водят до такъв шок, са масивната кръвозагуба и силната болка, то първата помощ трябва да бъде насочена към тяхното отстраняване.

Спирането на кръвотечението – това е основната задача на хората, които се опитват да окажат помощ на пострадалия.