Уврежданията на тъпанчето способстват за проникването на инфекции в ухото. Съществува опасност от развитие на тежки форми на бактериален отит, което може да доведе до нарушаване на слуха и дори до пълна глухота.

Тъпанчето представлява тънка пластина, разположена между външното и средното ухо. Отвън то е покрито с кожа, а от вътрешната страна с лигавица.
Тъпанчето изпълнява редица важни функции.

На първо място представлява изолация на средното ухо от външната среда. Затворената въздушна камера, създавана с помощта на тъпанчето, е необходима за доброто преминаване на звука. Освен това мембраната предпазва от проникването на въздух, вода и външни предмети в средното ухо.

Важно!

Издадените тъпанчета са признак на нарушена функция на слуховата тръба. Вероятно причина е възпаление на механичното покритие в носоглътката.

Причини за перфорация на тъпанчето

Най-често целостта на тъпанчето се нарушава от механично въздействие. Това може да бъде небрежно използване на предмети за лична хигиена като клечки за уши, а също и увреждане в резултат на черепно-мозъчни травми.

Тъпанчето може да се увреди при изменение на атмосферната налягане, въздействие на екстремни – високи и ниски температури и биологични агенти – патогенни микроорганизми.

Други фактори, които е възможно да допринесат за увреждането на тъпанчето:

• При целувка в ухото – във външния слухов проход възниква отрицателно налягане;
• При удар по ушната мида с длан – налягането в външния ушен се увеличава значително;
• При кихане със запушени ноздри – налягането вътре в тъпанчевата кухина се повиша значително;
• При бързо потапяне на голяма дълбочина или по време на излитане на самолет;
• В условията на производство травма от такъв род може да се получи по време на технологичен взрив или при работа в барокамера;

Термичните травми на тъпанчето при въздействие на високи температури върху него. Такава травма може да бъде получена при невнимателно отношение с горещи течности в бита, а също и в производствени условия.

Какво се случва при перфорация на тимпанната мембрана?

Ако се случи перфорация на тъпанчето, то съществува висок риск от различни усложнения. На първо място това са инфекциозни усложнения. Възможно е развитие на бактериален отит и евстахиит. Също са възможни и микотични усложнения, водещи до развитие на отомикози.

Ако причината за разрив на тъпанчето е черепно-мозъчна травма, при която има счупване на черепна кост, то инфекцията може да проникне в лабиринт. Случай, когато има комбинирано увреждане на тъпанчето и слуховите костици, у болния може да възникне адхезивен отит с образуване на сраствания от съединителна тъкан.

Това е опасно усложнение, което може да доведе до пълна глухота.

Важно!

Премахването на тапите от ушна кал на пръв поглед не е сложен процес, но липса на опит на човека, който извършва процедурата, са възможни сериозни усложнения – разрив на тимпанната мембрана, нараняване и впоследствие възпаление на слуховия проход.

Какво да правим при увреждане на тъпанчето?

В редица случаи е възможно самопроизволно възстановяване на целостта на тъпанчевата мембрана. Това е много вероятно при недълбоки увреждания.
Ако пък лекаря установи, че самостоятелното възстановяване на мембраната е невъзможно, то се взема решение за провеждането на малка пластична операция.

Капки за уши не трябва да се използват при перфорация на тъпанчето, тъй като така може да се допринесе за разпространение на инфекцията към средното ухо.