В норма количеството на тромбоцитите /PLT/ в периферната кръв е в границите на 150-400 по 10 на 9-та степен на литър, тоест между 150 и 400 милиарда тромбоцита в 1 литър кръв.

Това са клетки без ядра, но те съдържат всички останали елементи на живите клетки, включително и транспортно РНК. По уточнени данни, всеки зрял мегакариоцит образува около 3-4 хиляди тромбоцита в продължение на 3-5 дни, при това тяхното отделяне не е постоянно, а на един дъх.

Ето защо при натривки от костен мозък се установяват мегакариоцити, заобиколени от стотици наскоро отделили се тромбоцити. Понякога те изгледат като пътека на комета.

В останалите дни мегакариоцита си „отдъхва“, акумулирайки нови клетки за образуването на следващи порции тромбоцити. За денонощие в организма се образуват около 175 млрд. кръвни пластинки – 175 по 10 на 9 степен.

Продължителността на живота на тромбоцитите ин виво е 4-6 дни като намалява почти наполовина при склонност за ускорено образуване на кръвни съсиреци. Същото се наблюдава след операции или при въвеждане на адреналин.

Първообразът на тромбоцитите е образуващата колонии клетка от вида на мегакариоцитите. От нея се образуват мегакариобласт – клетка с кръгла или овална форма с голяма кръгла форма понякога, състояща се от 2 бобовидни сегмента.

Диаметърът на клетката варира от 18 до 32 микрона. Цитоплазмата ѝ е базофилна и наподобява на венец, заобикалящ ядрото. Впоследствие в процеса на съзряването се образува промегакариоцит или базофилен мегакариоцит 1-ва степен на зрялост, клетка с големи размери – от 30 до 60 микрона.

Увеличаването на размерите на клетките се случва за сметка на нарастването на масата на цитоплазмата.

При повишаването на потребностите на организма от тромбоцити – различни форми на тромбоцитопения, още в този стадий могат да се отделят беззърнести „светлосини“ кръвни пластинки, доста големи и напомнящи големи обвивки от цитоплазмата на майчината клетка.

Мегакариоцити 2-ра степен на зрялост /зърнести/ - най-полиморфните гигантски клетки с диаметър до 100 микрона и повече. Цитоплазмата е изпълнена с червеникави гранули.

Ядрата им са сегментирани, с причудливи форми. Зрелият мегакариоцит - 3-та степен на зрялост е с по-малка по размери цитоплазма. Всяка от тези клетки се явява бъдещ тромбоцит.

Степента на зрялост на самите тромбоцити се определя от техните размери, което е ясно видимо на тромбоцитограмата – изместването надясно свидетелства за увеличаване на техните размери в диаметър и натрупване в циркулацията на по-млади клетки.

Подмладяването на тромбоцитите е признак на повишено потребление, в повечето случаи поради ускорено разрушаване.

Съответно в миелограмата намалява количеството на зрелите мегакариоцити при едновременно увеличаване на по-младите клетки, включително и на голите ядра – цялата цитоплазма е била използвана за образуването на кръвните пластини /това е синоним на тромбоцити/.

При определяне на количеството на тромбоцитите следва да се отчита, че дори и в норма, то е много променливо и зависи от метода на изследването и от физиологичното състояние на организма.

Дневните флуктуации са около 6-10%. Максимално понижаване се наблюдава между 2 и 4 часа през нощта. Достоверно намаляване на количеството на тромбоцитите се наблюдава през пролетта при сезонно обследване на повече от 3000 донора във Великобритания.

В някои случаи по време на менструация се наблюдава понижаване на количеството на тромбоцитите с 25-50%. А тежкото физическо натоварване може да предизвика значително покачване на количеството на тромбоцитите – с 2-3 пъти.