Тройна таблетка при високо кръвно - перспективно лечение на хипертония
Полезно

Разпространението на хипертония по цял свят впечатлява със своите мащаби, което прави проблема за адекватното лечение на една от водещите задачи на здравеопазването.

Контрол на кръвното, което се поддържа в безопасни граници – това е основна цел на лекарите.

Но често пациентите на възраст не спазват предписаното лечение, като се има предвид необходимостта да се пият няколко таблетки едновременно, често по различно време.

Заради забравяне, разсеяност и други обстоятелства, пациентите е възможно да пропускат прием на препарати, което понижава ефективността на терапията.

Новите комбинирани средства могат да помогнат в лечението на хипертония, тъй като съчетават няколко компонента от различни фармакологични групи.

Търсене на нови лекарства, разработки

Нови комбинирани лекарства, съчетаващи няколко разнопосочни компонента, които могат да имат потенциал за усъвършенстване на лечението на хипертонията по цял свят.

Неотдавна са били извършени клинични изпитвания на „тройна таблетка”, която е призната за безопасна за използване и много ефективна.

Днес в традиционното лечение на повишеното налягане се използват няколко препарата – от 1-2 до 4 в тежки случаи, които се използват по различно време и в индивидуална доза.

Новото лекарство, което е наречено „тройна таблетка”, е изпитвано от Института по глобално здраве Джордж в Британия, Индия и Австралия.

Използвано е при лечение на хипертония с високи стойности на кръвното налягане. Според учени и лекари, подобни лекарства скоро ще дойдат на мястото на комбинираната терапия, която включва няколко различни таблетки.

Това е по-удобно за тези пациенти, при които налягането не се стабилизира само от приема на 1-2 препарата.

Трудности в лечението на хипертония

Важен и внимателният подбор на препарати, които поддържат кръвното на оптимално ниво, това отнема много време. Необходимо е често да се посещава лекар, за да се оцени степента на адаптация към препарати и правилност на избраната доза.

Хората с хипертония са принудени с метода на проба на грешката съвместно с лекар да подбират дозите препарати. Добре е, ако те са 2, и с тях се постигне стабилизиране на кръвното, но често при прогресиращо протичане на хипертонията са необходими 3 препарата.

Разработчиците на лечение на хипертония предлагат нов препарат, получил название „тройна таблетка”, съчетава ниски дози на 3 използващи се по отделно препарати за контрол на кръвното.

В състава влизат телмисартан, антагонист на ангионтензивните рецептори, амплоидин, блокер на калциевите канали, и хлорталидон – диуретик.

Тройна таблетка при високо кръвно

Бил е тестван метод, който според мнението на неговите разработчици, е по-ефективен в лечението на хипертония, няма допълнителни странични ефекти, и отстранява някои от неудобствата, свързани с традиционното лечение.

Именно така е била измислена „тройната таблетка”, която съчетава фиксираните ниски дози на 3 известни лекарства, обикновено използвани за лечение на хипертония. Този начин на терапия се предлага като алтернатива на традиционното лечение.

Нивото на кръвно при традиционна и нова терапия

Повече от 70% от пациентите, приемали „тройни таблетки”, в крайна сметка постигнали понижаване на кръвното и поддържане на безопасни нива. При традиционна терапия това било постигнато от 50% от изследваните.

След това пациентите били изследвани повторно 6 месеца след началото на приема на препарати. От тези, които приемали тройни таблетки, 83% от пациентите продължавали лечението с тях.

А повечето хора, които приемали традиционно лечение, след 6 месеца, за да се стабилизира кръвното, били принудени да увеличат количеството на приеманите препарати или тяхната доза.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.47 126

Malchugani.com banner

Редактор