В последните 2 години, сякаш всеки започна да говори за ваксините. Мненията за ваксинацията са на двата полюса и благодарение на информационните кампании, които медиите организираха, относно ваксинацията, всеки успя да си състави лично мнение относно това.

Ясно е, че ваксинацията я има, много преди Ковид-19 пандемията да завладее света и в нашата страна, по-голямата част от хората, имат приложени задължителни и препоръчителни ваксини. Затова днес ще се опитаме да разясним няколко въпроса, относно ваксините, като цяло.

История на ваксинацията

Първата ваксина е създадена през XVIII век в Обединеното кралство. Тя е била създадена при борбата с вариолата. Благодарение на това откритие, вариолата вече не съществува като болест, а е само лош етап от историята на човечеството..

Какво представляват ваксините

Ваксините представляват биологични препарати, които съдържат микробни антигени, прилагани за създаването на специфичен активно придобит имунитет. Откриването и въвеждането на ваксините се смята за най-големият успех на медицинската наука за всички времена.

Задължителни изисквания спрямо ваксините

  1. Ваксините трябва да са безопасни за ваксинираните и да не застрашават живота и здравето им. Медицинският персонал, отговорен за ваксинирането трябва да разясни на пациентите евентуалните странични реакции, които е възможно да възникнат.
  2. Във ваксините не трябва да се съдържат странични патогенни и непатогенни микроорганизми
  3. Трябва да са високопатогенни, за да може да се създаде изразен имунитет със значителна продължителност
  4. Активността им да се запазва за много дълго
  5. Използването на ваксините да бъде лесно

Основни видове ваксини

Ваксините, които се използват в наши дни са: ваксини от живи атенюирани (отслабени) микроорганизми; ваксини от убити микроорганизми; ваксини от отделни антигенни компоненти на микроорганизмите; анатоксини (токсоиди), комбинирани ваксини.

- Живи атенюирани ваксини са: противотуберкулозната ваксина, противополиомиелитната ваксина, противоморбилната ваксини, противопаротитната ваксина, противорубеолната ваксина, ваксини срещу особено опасни бактериални и вирусни инфекции

- Ваксините от убити микроорганизми са: противококлюшната, ваксина против коремен тиф и паратиф В, противохолерната ваксина и др.

- Ваксини от отделни антигенни компоненти са: химична ваксина срещу антракс, ваксини срещу менингит, хепатит В и др.

- Анатоксини – Използват се за профилактика срещу тетанус и дифтерия. Чрез тях се получават серуми срещу змийска отрова

- Комбинирани ваксини – Такива са ваксините против дифтерия, тетанус и коклюш, ваксини против морбили, рубеола и др.

Потенциални странични ефекти от ваксините

- Онкогенност към някои инактивирани ваксини;

- Остри алергични реакции, които могат да се дължат на някои антигени на клетъчните култури, на които се създават вирусните ваксини, както и при използването на различни консерванти в обработката на препаратите за ваксинация;

- Възвръщане към висока вирулентност на вирусните щамове