Според психолози: психопатите са готови да убият човек в името на спасението на няколко.

Психопати без колебания са готови да убият един човек заради спасението на няколко, установиха учени при компютърна симулация.

А останалите хора, въпреки че смятат тези действия за правилни далеч невинаги са готови да ги осъществят на практика.

Много хора на думи са готови да пожертват живота на един човек заради спасението на други, но реално на това са способни само психопатите

Това установиха учени от Плимутския университет.

За да изяснят какви хора в реална ситуация биха могли да убият един човек заради спасението на няколко, учените провели няколко експеримента.

В първия 40 участници първо трябвало да попълнят въпросник, който да открие у тях черти на психопат.

А след това трябвало да решат 15 нравствени дилеми, включително и известната за вагонетката.

Участниците трябвало да отговорят смятат ли възможните решения за морално приемливи и биха ли могли да ги реализират на практика.

Една от хипотетичните ситуации била формулирана по следния начин:

„Вие сте командир на малък отряд войници. Връщате се от мисия на вражеска територия.

Един от войниците попада в заложен от врага капан и е тежко ранен.

Капанът е снабден с датчик, който оповестява врага за вашето присъствие. Скоро вражеските войните ще бъдат тук.

Ако намерят вашият ранен войник, ще го пленят и след това убият.

Тежко раненият ви умолява да не го изоставяте, но ако опитате да го освободите, целият вражески отряд ще дойде до капана.

Единственият начин да избавите тежко ранения войник от мъченията, е да го убиете“.

В следващата част на експеримента изследователите моделирали тази и няколко други ситуации с помощта на роботизирано устройство.

То имитирало ранен войник и замервало полагаемото усилие и скорост на движение, когато доброволците се опитвали да го убият, пронизвайки го с въображаем нож.

Във втория експеримент учените отново използвали стимулации, вече по-напреднали.

Ако в първия случай дилемата била представена в текстов вид, то сега участниците били потопени в истинска атмосфера.

Но това били друга група от 25 души.

Разполагали с възможност да се огледат наоколо, да разгледат обстановката.

Този път изследователите пресъздали дилемата на вагонетката.

Резултатите от изследванията показали, че макар и при попълване на въпросниците много били готови да пожертват един човек за спасение на няколко, то дори и при симулация повечето отказвали.

Но колкото по-силно изразени били признаците на психопатия у участника, толкова по-малък се колебаел и толкова по-решително действал.

За психопатите е характерно противообщественото поведение и липсата на състрадание

По всичко личи, че това би им позволило да извършат необходимите действия без излишни емоционални вълнения.

Това изследване подчертава нашата склонност към морална несъгласуваност.

Това, което говорим и правим може силно да се различава.

За първите път нагледно се показва как чертите на личността влияят на физическата сила при осъществяване на обусловени от морал действия.

Това изследване открива възможност да се направи оценка на психопатията с използването на нови технологии и виртуална реалност.

В миналото бе установено, че на вземането на решения в подобни дилеми влияе и езика, на който се дават указания.

Ако условието на дилемата е формулирана на чужд език, то доброволецът много по-лесно ще реши да пожертва един хипотетичен човек за спасението на няколко.