Хората, които активно се противопоставят на представителите на „сексуалните малцинства“ нерядко сами се оказват скрити гейове и лесбийки и такива случаи не могат да бъдат наречени просто „рядкост“.

Учени успяха да открият причини за връзка между сексуалната ориентация и отношението на хората към хомосексуалистите.

Група изследователи от университетите на Ню Йорк, на Калифорния, САЩ и на Есекс, Великобритания доказаха, че хората, които по-често от останалите проявяват нетърпимост в отношението към тези с различна сексуална ориентация, всъщност са привикнали да потискат своите истински сексуални предпочитания, поради начина, по който са възпитани.

По този начин хората, които изпитват сексуално привличане към представителите на собствения си пол, се опитват да прикрият това чувство, използвайки агресия.

Враждебното поведение на хомофобите е свързано с особености на възпитанието, което те са получили от родителите си и то в повечето случаи е било налагано с жестокост.

Според психолози, ненавистта към хората с различна сексуална ориентация при някои от хомофобите се засилва, когато те започнат да осъзнават своето сходство с хомосексуалистите.

Самото признание пред себе си поражда страх, основан на недопустимостта на свободното сексуално поведение.

Авторите на изследването смятат, че неприязънта към гейовете се явява проблем за хората, възпитани в семейства, където хомосексуалността се смята за непозволена.

Своите констатации учените направили въз основа на няколко експеримента с участието на студенти от САЩ и Германия. В хода на изследването специалистите сравнили отговорите на доброволците на въпросите за сексуалната ориентация с тяхната реакция на изображения и думи от интимен характер.

Преподавателката от Университета на Есекс, Великобритания, Нета Вайнщайн, взела активно участие в провежданите от учените допитвания, отбелязва, че студените, които смятали себе си за 100% хетеросексуални, съгласно резултатите от психологическите тестове изпитвали много силно привличане към хора от техния пол.

Психолозите предполагат, че основната грешка на родителите във възпитанието на техните деца се състои във формирането на навици за потискане на истинските сексуални потребности.

В бъдеще човек, възпитан в семейство, в което сексуалността му се потиска, почти сигурно ще се сблъска със сериозен душевен конфликт и няма да разполага с умения, за да го разреши.

Постепенно това вътрешно противоречие започва да оказва влияние на начин на живот и на психическото здраве на човек.

Понякога последствията от строгото отношение на родителите към различната сексуална ориентация, могат да се проявят като открита агресия против хомосексуалистите и отричане на собствените потребности.

Точно казано, етиологията на думата „хомофобия“ се базира на думата „фобия“, тоест страх и в буквален смисъл означава страх от хомосексуализъм.

В общественото съзнание се възприе твърдението, че хомофобията е една или друга форма на агресия по отношение на хомосексуалистите. Но това не е съвсем така.

Хомофобията често изглежда на страничните наблюдатели като неприязън, насочена към хомосексуалистите, хомосексуалната култура, но причина за тази ненавист е страхът, че собствената сексуалност на хомофоба в нейния истински вид има, така да се каже, хомосексуална окраска.

Едно от заблужденията, което сега намери и научно потвърждение, че хомофобите всъщност са скрити хомосексуалисти.

Подкрепящите това твърдение, сред които сега има и учени, предлагат на хомофобите да изоставят своята агресия и да се възползват от сексуалните си предпочитания.

Според някои психолози при хомофобията източникът на страх от хомосексуалността се крие в крайното отношение на родителите на хомофоба към хомосексуалистите.