Описание

Световната здравна организация дефинира удавянето като процес, при който дихателната функция на белите дробове се нарушава от потапяне или потъване в течност.

Това може да доведе до смърт на потопения или до пълното му възстановяване, ако бъдат взети незабавно мерки за изваждането на главата му извън течността. Въпреки това е възможно развитието на дългосрочно анатомично или умствено увреждане.

Повечето удавяния се случват на безопасна дълбочина, независимо дали в плитката вана, недълбоката част на басейна или на в непосредствена близост до бреговата линия и в повечето случаи са предотвратими.

Понеже главата на жертвата е под водата, въздухът и кислорода не могат да навлязат в белите дробове и жертвата започва да се задушава. Тъканите и органите в тялото изискват кислород, за да функционират и ако бъдат лишени от него само за няколко минути, изпадат в състояние на дисфункция.

Без кислород, сърдечният мускул става раздразнителен, а това може да стане причина за забавяне на функцията на неговия пейсмейкър – електрическата му система, която осигурява неговото свиване и отпускане чрез електрически импулси. Увреждане на мозъка се развива около 6 минути след лишаването на органа от богатия на кислород кръвен поток.

Какви са симптомите?

Удавянето е тих убиец. Жертвите не са в състояние да повикат за помощ, защото те изразходват цялата си енергия, опитвайки се да дишат или да задържат главата си над водата. При вдишване на вода мускулите на горните дихателни пътища или ларинкса могат да изпаднат в спазъм, което затруднява викането за помощ.

Последователност на процеса на удавяне

• Жертвата се опитва да държи главата си над водата;
• След потапянето или потъването на главата под повърхността на водата, жертвата задържа дишането си.
• Когато водата навлезе в горните дихателни пътища, тя предизвика спазъм на мускулите на ларинкса.
• Най-често мускулния спазъм отпуска, което позволява навлизането на водата през ларинкса в бронхиалното дърво и вътре в белите дробове. При приблизително 10-20% от жертвите се получава устойчив ларингеален спазъм и не се открива течност в белите дробове при аутопсия.
• Мозъкът спира да функционира само няколко минути след преустановяването на притока на кислород и се развиват трайни увреждания, ако не се възстанови притокът на богат на кислород кръв към него.
• Новородените при потапяне в студена вода могат да бъдат пощадени от тази последователност, тъй като те все още не са забравили гмуркаческия си рефлекс, който е характерен при бозайниците. Той се изразява в приспособяване на тялото към недостатъчния кислород, като пулсът значително се забавя до около 40 удара в минута, а ако този рефлекс бъде развит е възможно и забавянето му до 20 в минута.

Лечение на удавяне

При случаи на удавяне, колкото по-скоро жертвата бъде извадена от водата и започне указването на първа помощ, толкова по-голяма е вероятността жертвата да оцелее.

Първа помощ

Целта на първата помощ е давещият се да получи кислород в белите си дробове. В зависимост от обстоятелствата, ако съществуват опасения, че е възможна травма на врата например от злополука при гмуркане, трябва да се вземат мерки за минимизиране на движенията на врата.

Първите стъпки, които трябва да се предприемат е да се направи преценка от спасителя на следните 3 неща:
• Дали жертвата е в безсъзнание;
• Дали диша самостоятелно;
Долавя ли се пулс;