Описание

Цианидите са рядко използвана, но потенциално смъртоносна отрова. Те представляват соли на циановодорната киселина и действат като водят до невъзможност човешкото тяло да усвоява поддържащия живота кислород.

Какви са причините?

Основните източници на отравяне с цианиди са:

• Пожари – вдишването на дим при горенето на широко използвани материали в бита като каучук, пластмаса и коприна могат да се отделят цианидни изпарения.
• Фотографски материали, химически изследвания, синтетични пластмаси, промишлените предприятия, обработващи метали и галваничната индустрия, при която се използват цианиди.
Растения, съдържащи цианид са кайсиевите костилки и растението от семейство картофови – маниока. За щастие само продължителното или еднократното поглъщане на голямо количество от някое от тези растения може да доведе до опасно за живота отравяне с цианиди.
Лаетрил – съединение, включено към В групата на витамините с номер 17 и съдържащо лаетрил – открито в костилките на сурови плодове, ядки и в плодовете на растения, се използва за лечение на рак в някои части на света като Мексико, поради съдържащите се в него цианиди, които унищожават раковите клетки. Но е установено, че при поглъщане на големи количества от този витамин може да предизвика отравяне на организма.
Определени химикали след поглъщане могат да бъдат превърнати от тялото в цианиди. Повечето от тези химикали са изтеглени от пазара като опасни, но някои стари лакочистители, разтворили и суровини за производство на пластмаса могат да съдържат тези опасни вещества.
Цигареният дим е най-разпространеният източник на цианиди. Те се съдържат естествено в тютюна, а кръвта на пушачите може да съдържа 2.5 пъти повече цианиди от средната им концентрация в кръвта на непушачите. Но това количество не е достатъчно за предизвикване на отравяне.
На най-висок риск от отравяне са изложени хората, които работят в предприятия, използващи солите на циановодородната киселина, както и тези които се опитват да се самоубият.
• За повечето хора съществува опасност от отравяне, само при възникване на пожар и продължително вдишване на цианидни изпарения или от случайното поглъщане на някои от посочените по-горе съединения.

Какви са симптомите?

Цианидното отравяне трудно може да се диагностицира, тъй като симптомите са много подобни на тези при задушанате, защото цинидите възпрепятстват усвояването на кислорода от клетките на човешкото тяло, който им е необходим, за да оцелеят. Признаците на отравяне са сходни също с изявите на височинната болест.

• Обща слабост, объркване, странно поведение, необичайна сънливост, задух, главоболие, виене на свят, припадъци, а при тежко цианидно отравяне дори и засегнатият може да изпадне в състояние на кома.

• Обикновено при поглъщане на голямо количество цианиди последва внезапна, драматична реакция на тялото, поради бързото засягане на сърдечния мускул, а това предизвиква колапс. Отравянето може веднага да се отрази на мозъка и да доведе до припадък или кома.

Лечение на отравяне с цианиди

В зависимост от състоянието на отровения, се определя и начинът на лечение:

• Ако той е в пълно безсъзнание, ще бъде направено всичко възможно за спасяването на живота му.
• Ако състоянието на отровения не е тежко, ще му бъдат назначени пълни изследвания. Обикновено се свалят дрехите му, тъй като остатъците от цианиди по тях, могат да продължат да тровят, както него, така и тези, които се грижат за него.
• Ако има съмнение за скорошно поглъщане на цианиди се поставя тръба от носа в стомаха с помощта на която се извършва цялостната му промивка.
• Ако има основателно подозрение за отравяне с цианиди се използва антидот хидроксокобаламин. Макар че не е ефективен на 100%, медикаментът ще възпрепятства по-нататъшно отравяне.