Мамопластиката, белезите след която могат да станат непредвидено усложнение, е единствената възможност на гърдите да се придаде обем или да се възобнови тяхната естетика след травми и операции.

Белезите след мамопластика възникват във всеки случай, тъй като по време на хирургичната интервенция задължително се прави разрез, чрез който се въвежда имплантата.

След мамопластиката белезите се проявяват по различен начин. Клиничната картина зависи от разположението на разреза, неговите размери. Немалка роля играе професионализмът на хирурга и изпълнение от пациентките в постоперативния период на всички необходими препоръки.

Усложненията и уголемяването на гърдите – белези и техните типове

Белезите след мамопластиката са грубовлакнести, образувани от съединителна тъкан, на мястото на хирургичната рана. Няколко типа са, класифицират се по външните данни и по разположението спрямо основната кожна повърхност.

• Най-естетично след увеличаване на млечните жлези изглеждат нормотрофичните белези. Те на практика не се определят визуално, а при палпация и по еластичност не се различават от епитела. Имат вид на тънка полоса в тон с околните тъкани или малко по светли.
• След увеличаването на бюста белезите биват и хипертрофични. Те са визуално видими, при допир груби. Цветът им е ярък розов или обагрен, нехарактерен за здравите тъкани, излизат над повърхността на епитела. При притискане реагират с болезнени усещания. Поддават се на консервативно лечение, по-рядко изискват хирургично изрязване.
• Мамопластика – белезите са келоидни, отнасят към по-сериозните усложнения. В естетичната медицина съществува цяла редица от процедури, които се използват за лечение на тази патология. Келоидните белези излизат над повърхността на кожата, изглеждат като стегната кожа, често се разрастват, обхващат големи повърхности.

Мамопластика – белези и причини са тяхната поява

Образуването на груби белези се обосновава от няколко фактора. При хората, които не са предразположени към образуването на белези, операционните разрези с времето изчезват, без да остане следа, като се преобразуват в тънка едва забележима линия.

• Изразена и видима хипертрофия възниква при жени, които са увеличили гърдите си с няколко размера, което е предизвикало натежаване на кожата и краищата на шева.

По време на операцията достъпът до джоба се обезпечава през разрез по диаметър на ареолата или в гънката под гърдите. Именно в тези места се образуват белезите.

• Предразположеност към образуване на келоидни белези. Обикновено се обяснява с генетичен – наследствен фактор. Откриването на този фактор преди операцията невинаги е възможно.

• Високо ниво на травматизъм. Мамопластиката, белезите след която са причина за безпокойство на повечето от жените, предполага разрез и разделяне на всички слоеве на млечната жлеза, като впоследствие се зашиват. Неточно поставените шевове, особено външните с течение на времето загрубяват.

• Неправилно използване на електрокоагулация. Процедурата е необходима за спояване на капилярите с цел избягване на кръвотечение. Външните слоеве не трябва да се подлагат на манипулации.

• Неправилно подбран шевен материал – разграждащите се конци, толкова популярни в хирургията, на практика не се използват за зашиване на рани на лицето, шията и гърдите. Асептичното възпаление, предизвикано от тях, е възможно да предизвика белези след процедурата по мамопластика.

Начини за коригиране на белезите

• Хирургично отстраняване – прави се отново кожен разрез, и се поставят други, но много по-тънки конци;
• Медикаментозно лечение се практикува в начален стадий на образуването на белезите или като допълнение към хирургичното. Назначават се препарати за външно приложение, забавящи образуването на съединителна тъкан.