Имплантацията на зъби е сложен метод за възстановяване на загубени зъби.

В тъканите на челюстта буквално се завинтва изкуствен корен – имплант, след което идва етап на протезиране и възстановяване.

При поставяне на импланта са възможни усложнения, например, увреждане на един от нервите, с които гъсто е преплетена цялата лицево-челюстна област.

Формирането на постоперативна сензорна недостатъчност на долния алвеоларен нерв е често усложнение при имплантация.

Какви са симптомите на усложнението?

Честота на травми при имплантация?

Ако разгледаме статистическите данни от травматичните увреждания на разклоненията на троичния нерв след дентални хирургични процедури, то това усложнение е с честота около 23%.

Но зъболекарите твърдят, че тези данни не отразяват пълната картина и честотата на случаите.

И процентът на усложнения е много по-висок, отколкото е прието да се смята – около 40%.

Всички травми на разклоненията на троичния нерв, възникващи при имплантация, могат условно да се разделят на:

• Първични, които също се наричат механични увреждания, те възникват веднага след операцията;
• Вторични, които се формират в резултат на кръвоизливи, възпаления или на разрастване на съединителна тъкан по време на срастване на импланта;

Симптоми на сензорна недостатъчност

Симптомите на тригеминална невропатия могат да варират в широки граници от намаляване на чувствителността до пълното ѝ изчезване, тоест анестезия.

Зоната на намаляване на чувствителността се ограничава до областта на инервацията със засегнатото чувствително разклонение.

Намаляването на чувствителността може да се съпровожда с неприятни усещания – поява на мравучкане в областта на засегнатия нерв и болки.

Зъболекарите отбелязват, че появата на мравучкане и болки е неблагоприятно явление.

При 25% от хората подобни симптоми са с упорит характер.

Как се появяват травми на нерва?

Прогнозата за получената травма и нарушаване на чувствителността ще зависи от вида и механизма на получената травма, с което оперира и зъболекаря при съставяне на план за лечение.

Всички травми на троичния нерв се формират в хода на операцията на имплантация на зъби, са класифицирани от английски зъболекар:

• Невропраксията се смята за обратимо увреждане на нервните влакна

Не се засяга обвивката на нерва и не се развива дегенерация.

Зъболекарят назначава лечение, и буквално за няколко седмици напълно се възстановява чувствителността.

• Аксонотмезис

Обратимо увреждане, макар и да изисква интензивна терапия и по-продължително време – 2-6 месеца.

Уврежда се нервно влакно, формира се дегенерация;

• Невротмезис

Най-сложният тип увреждане е със засягане на всички тъкани на нервния ствол, нервните влакна, съединителнотъканните обвивки.

В крайна сметка се формира съединителна тъкан, която пречи на възстановяването на нерва.

Това увреждане се оказва необратимо, и за корекция на състоянието зъболекарят провежда хирургична интервенция.

Забележителното е, че подобни увреждания, и съответно симптоми могат да възникнат при сложно и атипично отстраняване на мъдреците.

Алгоритъм на лечение

Имплантацията е сложна процедура, и на първо време след операцията пациентът трябва да е под наблюдение.

Ако пациентът получи силни болки, които се развиват и нарастват в рамките на няколко часа след операцията, тактиката на наблюдение може да се окаже фатална.

Изследванията показват, че отстраняването на импланта 24-36 часа след неговото поставяне повишават шансовете за положителен изход и правят прогнозата по-благоприятна.

Впоследствие зъболекарят назначава лекарствена терапия, която се оказва ефективна от първите часове на получаване на травмата, когато симптомите едва започват да се проявяват.