Защо тийнейджърите създават проблеми и какво можем да направим?

Подрастващата възраст започва от пубертета на 11-12 години и продължава до 18 години.

Това е време за търсене на себе си и на нови приятели.

Родителите отиват на втори план, появяват се нови авторитети извън семейството – популярни съученици, блогъри, певци.

Противоречия, за които детето в миналото никога не е говорило на този етап се проявяват.

Например, ако е расло сред спорове и конфликти в семейството, с голяма вероятност ще влезе в конфликт с родителите си в тийнейджърска възраст.

През този период тийнейджърът може да бъде сравнен с ларва, която трябва да се превърне в красива пеперуда.

Става много уязвим и се нуждае от подкрепата на мама и татко, за да оцелее в тази огромна промяна.

1. Тийнейджърската възраст може да премине без криза и бунт

Несъмнено има семейства, в които може да се мине без спорове и кризи.

Това се случва, когато в семейството отношенията между родители и по отношения на децата са се основавали на уважение.

Ако от раждането до 5-7 години детето не е имало нарушения в развитието, тогава вече тийнейджърът възприема семейството като убежище срещу тревогите на външния свят.

2. Хулигани израстват само в асоциалните семейства?

Истината е, че в групата на риска от развитие на девиантно поведение на първо място са деца от неблагополучни семейства.

На първо място, сред факторите за срив при тийнейджърите е тежкото материално положение в семейството, на второ място е развод на родителите и алкохолизъм.

На трето е липсата на емоционален контакт с майката във връзка с нейна болест или смърт, унижение от майката в ранна възраст.

Но социалният статус, образование и доход на родителите не предпазват от девиантно поведение тийнейджъра.

Външно в успешните семейства се срещат нарушения в детско-родителските отношения.

А когато в семейството е комфортно, енергията на тийнейджъра не отива за противопоставяне на семейните конфликти.

Може да посвети своето време на учене, приятели, кръжоци.

3. Кражба на пари – това също е проявление на тийнейджърската възраст

Кризата на тийнейджърската възраст се характеризира с импулсивно, протестно действие.

Например, агресия към другите или потенциално опасни за него самия занимания:

• Катерене по покриви;
• Употреба на психоактивни вещества;
• Бягства от дома;
• Самонаранявания – татуировки, порязвания, кражби;

Кражбата е признак на вътрешни проблеми у детето и за отсъствие на доверителни отношения в семейството.

Обикновено започва да се проявява на 7-годишна възраст, а след това при задълбочаващи се външни и вътрешни фактори се превръща в натрапчиво поведение, с което детето не може да се справи само.

Кражбата – това е вик за помощ, който родителите трябва да чуят, и да се обърнат към специалист.

4. Жестоки тийнейджъри – виновни са родителите?

Днес много се говори за тийнейджърската жестокост.

Важно е да се разбира, че нито едно дете не се ражда садист.

Агресията на един тийнейджър – това често е ответна реакция на унижение, пренебрежение, жестоко отношение, понякога дори и насилие – в неговото собствено семейство.

Това е причината тийнейджърът да вижда външния свят и околните изкривено.

Ако в семейството има насилие, то тийнейджърът се държи агресивно и в обществото.

5. Защо при родителите, които не пушат започва да пуши и детето?

Защото пушенето е един вид детето да покаже, че вече е пораснало.