Нека разгледаме с какви навици, достижения и успехи може да се похвали нормално развиващо се дете към първата година от живота си.

Младите родители винаги се интересуват, всичко ли е наред с тяхното дете, правилно ли се развива и не са ли изпуснали нещо по посока на възпитанието.

Веднага следва да се отбележи, че описваните по-долу нормативи са вариант на нормата за идеално дете.

Такива деца няма наистина, това е книжен вариант.

Затова и ако вашето дете не демонстрира това, което е отбелязано, не трябва да изпадате в паника.

Това може да бъде свързано с индивидуалните особености на развитие или личностните качества на детето.

Ако се притеснявате и имате нужда от експертна оценка, то може да се обърнете към психолог или към педиатър за консултации.

И така, достиженията на детето ще разгледаме по различни сфери.

Физическо развитие на 1 година

Детето към 1-вата година на живота започва да усвоява нови възможности на своето тяло, при него се разширява зоната на активните действия, то пробва, изследва, повтаря.

Най-важното към първата година е детето да започне да ходи само, с подкрепа или да се държи за предметите по мебелите – това е без значение.

То опитва да става и да сяда без опора.

Може да се качи и да слезе от диван, кресло, стол.

Интересно му е да пробяга, да прекрачи, да изпълзи някъде, да удари с крак топката, макар и да не е от първия път.

Детето може да изкачва стълби с подкрепа на възрастен.

Психомоторно развитие на деца на 1 година

Към 1 година координацията на детето се подобрява, то дори може да изпълнява сложни действия, например, да търкаля топка с възрастен или да събира пирамида, да построи кула от 2-3 кубчета.

Детето се увлича по копчета, врати, чанти, книжки.

Психоемоционално развитие на децата до 1 година

Повечето околни не могат да разберат какво говори дете на годинка. Обикновено то говори такива думи като „бо-бо“, „ня-ня“, „ка“, понякога частици от думите, които казват възрастните.

Значението на тази дума обхваща цял комплекс от неща, например, „бу-бу“ може да означава и кола, и шофьор, и звуков сигнал, който издава колата.

На година детето трябва да говори на своя детски език от 2 до 10 думи.

Детето знае и реагира на своето име, знае по имена близки хора, названия на предметите, които го заобикалят.

То разбира какво говорят възрастните, когато се обръщат към него, може да даде или да донесе играчка, да отвори или да затвори вратата.

Психоемоционално развитие на годинка

Детето се радва от игрите със значими възрастни.

Можем да предлага игри сам, например, когато взема топка и я хвърля.

Плаче и се разстройва, ако „неговите“ възрастни си тръгват, усмихва се и се радва, когато ги види.

Става подозрително, ако види чужд възрастен.

Също у детето възникват бурни емоционални реакции, ако възрастен му забрани нещо или детето не достигне желаното.

Детето прави опити да яде с лъжица, да пие само от бутилка.

Протяга ръце под чешмата при миене и може да си бърше ръцете и лицето с хавлия.

Помага на родителите при обличане, но още има нужда от помощ на възрастните.