Изследователи анализирали транскрипти некодиращи повтарящите се елементи – участъци от ДНК, състоящи се от повтарящи се фрагменти.

В отпадък от ДНК може да е тайната, която да спре стареенето

Учени от щата Колорадо установиха механизъм на стареене, който засяга отпадъчно ДНК. Изследователи анализират транскрипти некодиращи повтарящи се елементи – участъци от ДНК, състоящи се от повтарящи се фрагменти.

Съществуват различни типове такива участъци, сред които транспозони, които могат да се копират в пределите на генома.

В процеса на транскрипция на матрицата на повтаряща се ДНК се формират транскрипти /РНК-последователности/, които не участват в синтеза на белтъка.

Специалисти проверяват дали се увеличава броят на транскриптите с напредване на възрастта, което може да е ключов признак на стареене и помощ за разкриване на тайната за измененията от напредването на възрастта.

Учените анализирали първоначалният набор от данни за секвениране на РНК, събрани от кожните клетки на здравите хора на възраст от 1 до 94 г. Оказва се, че количеството транскрипти на повечето типове повтарящи се елементи, сред които и транспозоните Charlie5, са били увеличени при възрастните.

Транскрипти са свързани с биологичната възраст

Според заключенията на изследователите, транскриптите могат да са свързани с биологичната възраст или със здравето на клетките на човека, а не с хронологичната възраст.

В съответствие с хипотезата по-високите нива на РНК се наблюдават в кожните клетки, които се излагат на въздействието на слънцето.

Една от възможните причини за тази връзка е нарушението на хроматина в ядрата на клетките, което способства за транскрипция на повтарящи се елементи.

Отпадъчна ДНК се нарича онази част от генома, която не кодира белтъците и дълго време се разглежда като безполезна.

През последните години става ясно, че тази ДНК участва в синтеза на РНК, играеща важна роля в регулацията на гените и на белтъците.

Така с това откритие ще може да бъде поставено начало на разработване на технологии, които да забавят процесите на стареене на клетъчно ниво, което води до промяна на външния вид и предразположението към заболявания.

Както е известно, процесите на стареене започват още от 25-годишна възраст.