Описание

Васкулит представлява възпаление на кръвоносните съдове, характеризиращо се с изменения в стените на кръвоносните съдове, които предизвикват тяхното удебеляване, отслабване, стесняване и поява на цикатрикси.

Съществуват много и различни форми на заболяването. Някои от тях продължават кратко време /остри/, докато други са дълготрайни /хронични/.

Васкулитът е известен също като ангиит и артериит, може да бъде толкова тежък, че тъканите и органите, които се снабдяват от засегнатите съдове, да започнат да изпитват недостиг на кислород и хранителни вещества, поради недостатъчното кръвоснабдяване.

Този недоимък на кръв може да предизвика тъканно или органно увреждане и дори смърт.

Заболяването може да засегне всеки, въпреки някои видове ангиит са по-често срещани сред определени групи хора.

Някои форми на клиничното състояние отшумяват от само себе си, но при други се налага лечение, включително и прием на лекарства за продължителен период от време.

Какви са симптомите?

Клиничните изявите на заболяването варират в зависимост от това кръвоносните съдове на кои органи са засегнати.

Въпреки това се проявяват и генерализирани симптоми като например:

• Треска;
• Умора;
• Загуба на тегло;
• Мускулни и ставни болки;
• Загуба на апетит;
• Изтръпване и слабост;

Какви са причините?

Артериит се появява, когато имунната система погрешно разпознава клетките на кръвоносните съдове като антигени.

След това се формират антитела, които атакуват тези клетки, сякаш те са инфекциозни организми като бактерия или вирус.

Невинаги лекарите успяват да идентифицират конкретната причина, но се смята, че инфекции, някои видове рак, нарушения на имунната система, алергия могат да провокират анормалната реакция на тялото.

Засегнатите кръвоносните съдове се възпаляват, което може да предизвика удебеляване на слоевете, съставляващи стените им.

Това води до стесняване на лумена на съда и съответно обема на преминаващата кръв намалява. В някои случаи е възможно да се образува съсирек в засегнатия кръвоносен съд, който възпрепятства притока на кръв.

Но понякога вместо да се стесни, стените на кръвоносния съд могат да отслабнат и да се формира издутина /аневризма/, която е потенциално животозастрашаваща.

Ангиит с неустановена причина, първичен ангиит

При много от формите на заболяването, лекарите не могат да открият конкретна причина и затова го определят като първично.

Артериит, причинен от друго заболяване, вторичен артериит

Възможните причини за възпаление на кръвоносните съдове в този случай са:

• Инфекции – например повечето случаи на криоглобулинемия /разновидност на васкулита/ са резултат от инфекция с вируса на хепатит С, а инфекция с хепатит В вируса причинява понякога полиартерит нодоза, също форма на заболяването.

• Заболявания на имунната система – най-често ангиитът се дължи на ревматоиден артрит, лупус и скеродерма;

• Алергични реакции – понякога нежелана лекарствена реакция може да стане причина за възпаление на кръвоносните съдове;

• Рак на кръвта - лимфом и левкемия могат също да предизвикат анормална имунна реакция срещу кръвоносните съдове;

Лечение на васкулит

Специфичното лечение зависи от формата на заболяването, която се е развила при пациента, колко е сериозно възпалението и какво е общото му здравословно състояние.

Някои форми на артериита са самоограничаващи се като Пурпура на Шонлайн Хенох.

Медикаментите, които се прилагат са:

Стероиди за контролиране на възпалението – в повечето случаи се прилагат преднизон или метилпреднизолон.

Но страничните ефекти от използването им могат да бъдат много тежки и затова не трябва да се назначава дълъг курс на лечение с тях;

Лекарства за контролиране на имунните реакции – тежките случаи на васкулит или при пациенти, които не се повлияват от лечението се назначава лечение с цитостатици, които унищожават имунните клетки.

Примери за такива медикаменти са азатриопин и циклофосфамид.