Гноен възпалителен процес, развиващ се в областта на средното ухо и съпровождащ се с нарушение на целостта на тънката мембрана, намираща се между средното и външното ухо, се нарича мезотимпанит. Това възпаление е с хроничен характер и се съпровожда не само с нарушения от страна на слуховата функция, но и с общ интоксикационен синдром.

Правилно подбраната терапия позволява да се сведе вероятността от възникване на каквито и да е усложнения при това заболяване до минимум. Но в усложнени случаи в патологичния процес е възможно въвличане на вътречерепни структури, което създава опасност за живота на пациента. При най-неблагоприятно стечение на обстоятелствата, особено при наличие на изразен имунен дефицит, съществува сериозен риск от възникване на септични усложнения.

Ежегодно с мезотимпанит се сблъскват много голям брой хора. Ако се разглежда тази патология в структурата на всички хронични средни отити, които са с гнойна природа, то може да се каже, че на това възпаление се падат половината от случаите. Точни сведения за честотата, в която се среща няма. Предполага се, че нивото на неговото разпространение може да стигне до 30%.

Въпреки това мезотимпанит се отнася към заболяванията с относително благоприятна природа. В случай на продължително протичане повече от 50% от хората се сблъскват с разпад на костиците в барабанната кухина. Още при 20% от хората тази болест се усложнява с разрушаване на стените на кухината. Нивото на леталност според различни данни варира от 15 до 25%.

Мезотимпанит обикновено е с вторична природа. Това е признак, че неговото развитие се предшества от остър възпалителен процес, който поради някакви причини е преминал в хронична форма. Задължително условие за възникване на възпаление е наличие на инфекциозна флора. В тези случаи на мезотимпанит най-често се откриват микробни асоциации. Разграничават се 2 основни възбудителя, които в преобладаващия брой случаи са причина за това възпаление – златист стафилокок и псевдономас аерогиноза. Други микроорганизми по-рядко стават причина за формиране на мезотимпанит.

За прехода към остър възпалителен процес към хроничен способстват много фактори. Условно могат да се разделят на 3 групи, първата от които е представена от различни структурни усложнения. Повишават вероятността от развитие на заболяването различни патологии, заради които се затруднява проходимостта на слуховата тръба. Като пример могат да се приведат тумори, локализиращи се в носната кухина, изкривената носна преграда и много други. Аналогичен ефект се наблюдава при разнообразни аномалии на структурата от страна на лицевия скелет.

Втората причина е представена от съпътстващи заболявания, които способстват за общо отслабване на организма. Често това възпаление се формира при хора с ХИВ-инфекция.

Симптоми, характерни за мезотимпанит

В протичането на мезотимпанит се проследява ясно изразена стадийност. Когато се говори за последната се предполага периодично редуване между ремисии и обостряния. Често всички симптоми се обострят след значително преохлаждане или прекарана остра вирусна инфекция. Често с всяко ново обостряне слухът се влошава още повече.

Диагностика и лечение

Поставянето на диагнозата започва с преглед в съвкупност със снемане на оплаквания и анамнеза. За определяне на състоянието на тъпанчето са показни отоскопия и отомикроскопия. Допълнително е необходимо провеждането на редица изследвания, позволяващи да се направи оценка на слуховата функция, например, тотална прагова аудиометрия.

Водещ метод за лечение и хирургична интервенция, която предполага пластика на тъпанчето.