Атриовентрикуларен блок на сърцето също се нарича предсърдно-камерен.

Същността на това заболяване е, че сърцето започва неправилно да функционира на фона на това, че се нарушава преминаването на електрическия импулс от предсърдията към камерите.

В основата на развитието на този патологичен процес е увреждане на електрическата система, а именно атриовентрикуларния възел.

Прогнозата при това състояние пряко зависи от степента на възникналите нарушения.

При най-благоприятно стечение на обстоятелствата тази патология може да стане причина за нетрудоспособност на болния.

Сред възможните усложнения на АВ-блок се разграничава камерна тахикардия, застрашаваща живота, хронична сърдечна недостатъчност и дори кардиогенен шок.

Причини, рискови фактори

Честотата, с която се среща АВ-блока сред населението е висока.

При норма електрическият импулс се движи от синусовия възел към атриовентрикуларния.

Поради този механизъм се наблюдава последователно съкращение на предсърдията, а впоследствие на камерите, което осигурява поддържане на нормална хемодинамика.

В този случай, ако на някакво ниво на движение импулса се наруши, сърцето започва да се съкращава неправилно.

Установено е, че колкото по-ниско е разположено нивото на увреждане, толкова по-тежко протича заболяването.

Проследяването на каквато и да е взаимовръзка между тази болест възраст и пол не е възможно.

Но е установено, че най-често това нарушение се открива при хора, които имат в анамнезата някакъв друг проблем от страна на сърдечно-съдовата система.

Общо съществуват 3 степени на АВ-блок, различаващи се въз основа на тежестта на възникналите нарушения. Според статистиката, приблизително за 17% от хората това състояние става причина за летален изход.

Стадии на развитие

Какви са степените на предсърдно-камерна блокада. При първа степен се наблюдава понижаване на активността на преминаване на импулсите, но все още стигат до камерите.

Втората степен се характеризира с по-изразено увреждане на сърцето. Част от импулсите продължават да достигат, а други да се задържат в атриовентрикуларния възел.

Третата степен се установява в случай, ако камерните отдели са престанали да получават електрически импулси.

Освен това, в класификацията на тази болест са включени:

  • Проксимална форма;
  • Дистална форма;
  • Комбинирана форма;

Проксималната форма предполага нарушаване на проходимостта на сърдечния импулс на ниво атриовентрикуларен възел.

Комбинираната форма се характеризира с увреждане на различни нива.

Симптоми при атриовентрикуларен блок

При всеки конкретен пациент симптомите при тази патология могат значително да се различават.

Голямо значение също има степента на възникналите нарушения и съпътстващите проблеми от страна на сърдечно-съдовата система.

Често основен симптом, който се открива при провеждане на изследване, е брадикардия.

На фона на това състояние болният може да се оплаква от пристъпи на задушаване, особено при физическо натоварване, а също и при изразена слабост.

Понякога се присъединяват болки, локализиращи се в гръдния кош.

Още един характерен момент – това са периодичните кръвообращения, които могат да доведат до припадъци.

При трета степен на АВ блок се присъединяват симптоми като понижаване на честотата на сърдечните съкращения до 40 и по-малко удари в минута, изразен световъртеж.

Диагностика и лечение на болестта

За поставяне на точна диагноза е необходимо провеждане на електрокардиография и денонощно холтерово мониториране.

Също е показно електрофизиологично изследване, ехокардиография, мултиспирална компютърна томография.

Лечението при това заболяване първо зависи от неговата причина.

Най-често от лекарствените препарати се използват бета-адреностимулатори, сърдечни гликозиди и вазодилататори.

Впоследствие се препоръчва поставяне на кардиостимулатор.