Какво трябва да предприемат родителите, за да променят ситуацията?

Гаранция за успех

Детето е почти на 6 години, само чете, дори знае малко английски, може да свири на пиано?

Но не може да общува с другите деца?

Това вече съвсем не е рядко срещано явление. Но дали ще бъде ли вашето чедо успешно в обществото зависи от неговите комуникативни навици.

Умението на един човек да създава дълбоки приятелски отношения с други хора е гаранция за успешна кариера и хармоничен личен живот.

Основите на приятелството се залагат още на 3-годишна възраст.

Към 5-тата година децата се учат да играят заедно, което е много важно за установяването на приятелски отношения.

Но ако детето е на 6-7 години и все още няма приятели, тогава трябва родителите да се опитат да научат защо се получава така.

Четири стъпки

Трябва да предприемем следното.

1. Поговорете с учителя на детето

Педагогът като човек, който наблюдава детето в колектива, може да каже, какви навици за общуване му липсват.

Например, срамежливо е, бои се да установява контакт или напротив, държи се твърде напористо.

2.Поговорете с детето

Не е нужно да го питате с обвинителен тон защо няма приятели.

Кажете му, че искате да поговорите с него на тема приятели.

Какво пречи, какво помага да се сприятелим с някого?

Какви качества са важни за това – откритост, отзивчивост, дружелюбие, интерес към другия, готовност за оказване на помощ?

А и кои пречат – недоверието, избухливостта, неумението за споделяне, прекалената обидчивост.

3. Подкрепете детето

Важно е то да повярва в себе си.

Родителите трябва да му дадат конкретни съвети как да започне да си създава приятелства.

Например, предложете му да намери в класа други деца с интереси като неговите и които практикуват сходни на неговите занимания.

Помислете заедно какви игри може да предложи на съучениците за междучасието, или за училищния двор.

Споделете вашия опит как сте създавали приятелски отношения като деца и ги споделете с детето.

За детето ще е полезно да научи, че и вие сте имали трудности и как сте ги преодолели.

4. Приветствайте и най-малките подобрения в отношенията със съучениците

Ако детето е започнало само да споделя с вас, какво се случва в клас, приветствайте и минималните подобрения в отношенията със съучениците.

Препоръчително е да направите нещо като емоционално обобщение за деня.

За тази цел трябва да попитате детето каква емоция е била водеща за него през отминаващия ден.

Можете да накарате детето да нарисува тази емоция и причината за нейната поява.

В допълнение

Тук не разглеждаме евентуалната интровертност на детето като причина за липса на приятели, когато на него му е комфортно да е само.

В такъв случай безпокойството на родителите може да е предизвикано от факта, че те са много общителни, и за тях е странно да виждат колко затворено и самодостатъчно е детето.

Също и не говорим и за зависимостта на децата от съвременните електронни устройства, която пречи на общуването с други хора в реалния живот.

1. Желание за поддържане на емоционален контакт с другите

Да разбира емоциите и чувствата на другите, да изразява емоции и да споделя емоциите и чувствата си на другите.

2. Желание да прави нещо съвместно с другите

Заедно да играе, да изпълнява колективни задачи, да проявява инициатива и да подкрепя чужда такава.

3. Умение да управлява емоциите си

Но не да потиска, а да подбира адекватни начини за тяхното изразяване.