От Медицинския факултет на Университета Браун, САЩ, пресмятат, че при увеличаване тежестта на хипертонията жените 2 пъти по-често получават инсулт, отколкото представителите на силния пол.

Хипертонията удря по-силно жените, в сравнение със силния пол

Повишеното артериално налягане е най-значимият фактор за риска от инсулт. При жените под 60 години високото кръвно се развива по-рядко, отколкото при мъжете. Но с възрастта вероятността дамите да държат под контрол кръвното намалява, и съответно рисковете нарастват.

Учените провеждат сравнителен анализ на протичането на хипертония и на рисковете от инсулт при хора от двата пола, като проучват данните на 26 400 мъже и жени. Повече от половината участници са жени, 40% - мъже. Средната възраст е 64 години, а за мъжете – 66 години.

Според получените данни, на всеки 100 допълнителни мм живачен стълб кръв се увеличава вероятността от инсулт и при двата пола. Но при жените рискът нараства с 2 пъти по-бързо, отколкото при мъжете.

Колкото повече лекарства за кръвно, толкова по-висок риск

Интересен момент – колкото повече лекарства се използват за контрол на кръвното, толкова по-висок е рискът от инсулт, заплахата от заболяването нараства с 23% с всеки допълнителен клас препарати.

Това не означава, че самите лекарства повишават рисковете, обясняват изследователите.

Просто тези, които са принудени да приемат 3 различни лекарства за поддържане на кръвното в норма, имат по-малки шансове да избегнат инсулт. Сравнението е с тези, на които е достатъчен само един препарат, за да достигнат показателите на артериалното налягане.

Ситуацията с данните за представителите и на двата пола се усложнява и от това, че те обикновено рядко участват в подобни изследвания. Затова за профилактика и лечение в зависимост от пола на пациента няма достатъчно данни.

Не всички учени са съгласни със заключенията, представени от Медицинския факултет на Университета Браун, и смятат, че този въпрос изисква по-подробно изучаване.

Въз основа на новото изследване може само да се направи предположение, че при жените високото кръвно се отразява по-тежко и инсулт се развива по-често, отколкото при силния пол.