Новородени с опасни за живота вродени сърдечни пороци често се нуждаят от операция, при която се налага да преминат на изкуствено кръвообращение. Необходима е екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/ – инвазивен метод за насищане на кръвта с кислород.

Водород срещу токсичните активните форми на кислород

За извършване на ЕКМО инвазивен метод за насищане на кръвта с кислород болното дете се включва на мембранен оксигенатор. В момента на вземане на кръв кръвообращението се прекъсва, като се предизвиква временна хипоксия – недостиг на кислород. От другите органи страда мозъка.

Истинското увреждане на организма започва, когато кръвообращението се възстанови – обогатената с кислород кръв се връща отново.

Клетките реагират на внезапната оксигенация, като образуват токсични химически вещества, това са активни форми на кислород, които увреждат ДНК и клетъчните мембрани.

Организмът се бори с АФК, но когато станат твърде много, системата на очистване не се справя с функцията и тъканите се увреждат.

Когато се увреждат тъканите на мозъка, това може да предизвика неврологични нарушения.

Хипотермия /охлаждане на тялото/, по време на ЕКМО може да подобри неврологичните показатели, но има ограничения.

Изследователи от медицинския факултет на Харвардския университет решават да използват антиоксиданти срещу активния кислород – газообразен водород, който лесно прониква в клетките и реагира на молекулите кислород, образувайки вода.

Третиране с водород – спасението на тежкоболни новородени

Технологията на допълнително третиране с водород е тествана върху мишки, преминали през процедура на сърдечно-белодробно шунтиране.

Изследователи добавили 2,4% газообразен водород по време и след спирането на кръвообращението и хипоксията.

В сравнение с контролната група третираните с водород животни показали значително по-добри резултати при неврологични оценки. Те получили по-малко конвулсии, по-малко участъци с увреждания на тъкани, видими на ЯМР на главния мозък, и по-ниски химически маркери на увреждане на мозъка, а също и на бъбреците.

Сега учените подготвят клинични изпитвания с газообразен водород. Доколкото могат да се използват обикновени апарати за изкуствена вентилация, това доста ще улесни процеса.

Първата планира стъпка е тест за безопасност на 8 здрави доброволци в зряла възраст.