Децата с вродени пороци, без значение какви, по-често се разболяват от рак, в сравнение с обикновените хора, до този извод стигат учени от британски университет.

Днес в САЩ на всеки 4 минути се ражда дете най-малко с един вроден дефект. Този термин предполага всякакви отклонения от нормата за развитие на тялото на детето – от леко деформиран пръст на крака до тежки патологии на главния мозък.

Защо вродените пороци повишават риска от рак

Причината за тези пороци се открива само в 30% от случаите. Известно е също, че при наличие на генетични нарушения децата с вродени пороци в развитието се разболяват от рак с 11,6 пъти по-често от обикновените бебета.

Учените анализирали данните за повече от 10 милиона деца, появили се на бял свят живи. 2123 от тях имали вродени дефекти, които не можели да се обяснят с генетични аномалии.

Изчисленията показват, че и тези деца се разболяват от рак преди настъпване на 18 по-често.

Изследователите смятат, че в повечето случаи ракът започва да се развива още преди раждането на детето, когато е в утробата на майката. Също се предполага, че ракът и вродените дефекти е възможно да са с общ произход.

Например, невробластом и хепатобластом произхождат от ембрионални клетки. Не е важно вродените пороци на какви органи и на части от тялото са, заплахата от разболяване от рак е приблизително еднаква, с изключение на невробластом, който по-често се развива при вродени пороци на лицево-челюстната област и нарушения на слуха.

Интересно е, че саркомът и остеосаркомът по никакъв начин не са свързани с вродени дефекти.

Всичко е до организма, разболяването от рак не е сигурно

Учените подчертават, че макар и наличието на вроден порок повишава риска от рак, то това съвсем не означава, че детето задължително ще развие злокачествен тумор. Всичко е много индивидуално и зависи от организма.

Синдромът на Даун, който е генетично или по-скоро хромозомно заболяване е предпоставка за развитие на рак на кръвта, но не е сигурно дали ще се развива. Отново има зависимост от организма на детето.