Какво представлява ЯМР на главата?

Магнитно-резонансната томография /МРТ/ представлява неинвазивно изследване, което помага на лекарите да поставят правилната диагноза.

МРТ предполага използването на мощни магнитни полета, високочестотни импулси и компютърна система, която позволява получаването на детайлно изображение на органите на меките тъкани, на костите и на практика на всички структури вътре в тялото на човека.

Получените снимки могат да се анализират на монитора на компютъра, да се предават в електронен вид, да се разпечатват или да се копират на носители на информация. Йонизиращо /рентгеново/ излъчване при МРТ не се използва.

Детайлните изображения позволяват на лекарите да оценят точно състоянието на различните органи и системи и да открият едни или други заболявания, които при използването на други методи за изследване, например, рентгеново, ултразвуково или компютърна томография, могат да бъдат неразличими.

В съвременната клинична практика ядрено-магнитният резонанс е най-чувствителният метод за визуализация на органите и тъканите на главата, особено на главния мозък.

Какви са показанията за прилагане на МРТ?

• Тумори на главния мозък;
• Нарушения на развитието на главния мозък;
• Аномалии на кръвоносните съдове на главния мозък, например – аневризми;
• Заболявания на очите и на вътрешното ухо;
• Инсулт;
• При травми – по преценка на лекаря;
• Заболявания на хипофизата;
• Някои хронични заболявания на нервната система, като множествена склероза;
• Определяне на причини за главоболие;

Освен това ЯМР се използва за установяване на патологичните изменения в тъканите на главния мозък при пациенти с деменция.

Как да се подготвите на изследването?

По време на изследването медицинската сестра може да помоли пациента да си сложи болнична риза. Ако собствената му дреха е достатъчно свободна и удобна и няма метални елементи, то тогава се разрешава да остане с нея.

Препоръките относно приема на храна и течности преди ЯМР зависят от установените в този диагностичен център правила.

Обикновено на пациента се разрешава да се придържа към обичайното си дневно разписание и да се храни и да приема лекарства в установения порядък, ако лекарят не каже обратното.

На какво се основава провеждането на изследването?

За разлика от традиционното рентгеново изследване и компютърна томография, МРТ не изисква прилагането на йонизиращо лъчение.

Вместо това генерираните от магнит радиовълни променят посоката на въртене на протоните в мощно магнитно поле. Протоните всъщност представляват ядрата на водородните атоми.

В болшинството апарати за провеждане на МРТ магнитното поле се образува при преминаване на електричен ток през намотки.

Другите проводници, разположени в апарата, а в някои случаи в някаква област на организма на пациента, която е необходимо да се изследва, изпращат и получават радиовълни. Така се образуват сигнали, улавяни от сензори.

Сигналите се обработват от компютърна програма, в резултат на което се създават серия от снимки, всяка от които показва тънко сечение на тъканите.

Получените изображения могат да бъдат изследвани от най-различни ъгли от лекарите-радиолози.

Често именно ЯМР позволява по най-добрият начин да се различи патологически изменената, болната от здравата тъкан от другите методи за визуализация, като рентгенография, компютърна томография или утразвук.

Предимства и рискове на изследването

• В сравнение с другите методи на изследване, МРТ позволява получаването на по-ясни и детайлни снимки на главния мозък и на други структури на нервната система;

• Въпреки че мощният магнит вътре в скенера сам по себе си е безвреден, то проблеми при изследването могат да възникнат при наличие на имплантирани в организма на пациента устройства, съдържащи метали.