Може би, на по-голямата част от нас, поне веднъж, ни се е налагало да се подложим на електрокардиографско изследване. Електрокардиографията или по-позната като ЕКГ е важен метод за диагностика, който дава информация за активността на сърцето.

Ако сте любопитни да научите повече за изследването или сте преминали наскоро през него и искате да разберете каква диагностична стойност дава – продължавайте да четете!

Какво представлява ЕКГ

Електрокардиографията е метод за отвеждане и регистрация в графичен вид на биоелектричната активност на сърцето. Тези данни са изобразени, посредством крива, наречена електрокардиограма.

За целта на изследването се използват електроди, които се разполагат върху тялото на пациента, по определен начин (отвеждания). Чрез електрокардиограмата се регистрира електрическата активност на сърцето и се отразяват само свойствата възбудимост и проводимост на сърдечният мускул.

От какви елементи е съставен ЕКГ – записът

На една електрокардиограма се различават изоелектрична линия (права с нулев потенциал) и вълни и зъбци над (положителни) или под (отрицателни) изолинията. Съответните вълни, зъбци и интервали, се отбелязват с различни букви от латинската азбука - P, Q, R, S и Т.

Електрическата активност се регистрира, като електродите се поставят на стандартизирани места по тялото: на двата горни крайника, на двата долни крайника и 6 по предната гръдна стена.

Всички тези елементи от записа имат точно определени стойности, за измерването на които се наблюдават квадратчетата на разграфената хартия.

Може ли ЕКГ да постави окончателна диагноза

ЕКГ се прилага, най-често, за да може лекарят да се насочи към търсенето н определено заболяване, вследствие на някакъв симптом. Такива „насочващи“ симптоми са, например: сърцебиене, болка в гърдите, задух.

Също така, електрокардиограмата е изследване, което не е инвазивно, не изисква предварителна подготовка и не нанася вреда на пациентите, което позволява, то да се извършва многократно, с цел проследяване на състоянието.

Все пак, само чрез ЕКГ не би могла да се постави точна диагноза. В комбинация с лабораторни резултати и точна информация за общото здравословно състояние на човека, ЕКГ би могла да даде диагноза и да се види дали има сърдечно нарушение и от къде произхожда.

Определени резултати от това изследване могат да насочат към някои сърдечни проблеми, като: миокарден инфаркт, исхемични кризи, нарушения в ритъма на сърцето, пулсови смущения, WPW - синдром и LGL- синдром, синдром на Фредерик, клапни пороци и др.

При съмнение от страна на лекаря, изследването може да се повтори с различна скорост и продължителност. Някои електрокардиографски апарати позволяват и монториране на съответните показатели за по-прецизно наблюдение.