Преди няколко дни беше Международният ден на заекващите хора – 22 октомври, като в международната класификация на заболяванията заекването се определя като патология на речта, която се характеризира повтаряне по няколко пъти на звуци, срички или думи или пък същите се удължават, освен това се наблюдават паузи при говоренето и нерешителност при общуване.

Неритмичната и несъзвучна реч на заекващия човек създава както личностен, така и междуличностен комфорт.

Далеч невинаги проблемът се поддава на медицинско решение, а комплексите у човека възникват както в детството, така и понякога остават за цял живот.

Причини за заекване при възрастни

Възникването на този говорен проблем при възрастните не би могло да се определя като нещо обичайно. Обикновено тази речева патология се развива на възраст от 2 до 6 години, тъй като говорните навици се придобиват именно тогава.

Работата със специалисти в тази възраст позволява частично, а понякога и пълно преодоляване на проблема. Същевременно са и доста разпространени рецидивите на заекването вече в юношеска възраст.

От 15 до 17-годишна възраст, според лекарите, задълбочаването на заекването се свързва с лабилност на нервната система, възникване на неврози.

Но ако човек не е заеквал по-рано и дефектът с речта се развие в зряла възраст?

Медицинската статистика показва, че сред хората на зряла възраст разпространеността на проблема се оценява на не повече от 1%. Но и това не е малко.

Природата на заекването е свързана с това, че съкращаването на мускулите на речевия и дихателния апарат на човек в такъв случай се съпровожда със спазми.

И поради тази причина заекването при възрастните, както и при децата, от много отдавна се разглежда като изключително проявление на заболяване, а не като банален дефект.

Преди няколко столетия е бил установено психоневрологичен произход на дадената речева особеност, а към ден днешен за нейното отстраняване се използват логопедични, неврологични, психологически и психотерапевти техники на лечение.

Източниците на спазми при формулирането на думите може да се раздели на 2 класа:

Невротични /логоневроза/ - могат да възникнат и в детска, и в зряла възраст, например вследствие на прекарана психологическа травма, внезапно сътресение, тежка емоционална тъга, дълбок емоционален шок. Също така човек може да започва да заеква в определени моменти, буквално при нормално говорене.

Органични /неврозоподобни/ - обусловени от функционалните отклонения във функцията на мозъка, симптомите могат да се проявяват както постоянно, така и в зависимост от обстоятелствата – обикновено причини за поява на заекване с такъв произход могат да бъдат травми, контузии, инсулти, туморни процеси.

Лечение на заекване при възрастни

Самостоятелното преодоляване на заекването при възрастните е изключително трудно и обикновено неуспешно.

Интересно е, че в момент на дълбоко сътресение на пострадалия човек трябва да се окаже своеобразна „спешна помощ“, за да не успее говорният дефект да се закрепи.

Ако забележите, че поради силен стрес човекът до вас започне да заеква или неясно да излага мислите си, то можете да го изведете от това състояние незабавно като нагостите с горещ чай или по-силен алкохол, но целта ви не трябва да бъде да го напивате, а просто да го накарате да се отпусне.

Но случилият се инцидент трябва да стане повод да се обърнете към компетентен специалист.