Всяка година по света приблизително 15 милиона души получават инсулт. От тях 6 милиона умират и 5 милиона остават за постоянно инвалиди, превръщайки това състояние във втората водеща причина за инвалидност.

Сега, от ново проучване се установява, че замърсяването е сред основните рискови фактори за инсулт в световен мащаб.

Новото изследване показва, че около 30% от всички инсулти, случващи се по света се дължат на замърсяването на въздуха, което включва изхвърлянето на отпадни продукти в атмосферата в газообразно състояние, а също и замърсяването произхождащо от домакинствата, отбелязват изследователите.

Използвайки данни от глобалната база данни за изследвания на заболяванията, учените успели за преценят, че инсултът е свързан със 17 рискови фактори в 188 държави, като отбелязват, че за първи път се извършва детайлен анализ на риска от инсулт в световен мащаб, но също и в регионален и национален.

Изследователите провели проучването отбелязват, че и досега въздействието на изменящите се рискови фактори в посока повишаване на риска от развитие на остро нарушение на мозъчното кръвообращение беше неясно.

Въпреки това е важно да се анализира това въздействие с цел разработване на по-ефективни стратегии за превенция на инсулт.

90% от инсултите, които се регистрират по света са свързани с променящи се рискови фактори.

За да придобият по-ясна представа изследователите използвали данните за глобалните тенденции на рисковите фактори, обуславящи развитието на остро нарушение на мозъчното кръвообращение – ОНМК, за периода 1990-2013 г., за да се изчисли съотношението между разпространението на инсултите сред населението, което ще бъде избегнато, ако излагането на рисковите фактори бъде отстранено.

И било установено, че 10-те водещи рискови фактори на инсулта в световен мащаб били хипертония, недостатъчна консумация на плодове и зеленчуци, висок индекс на телесната маса, прекаляване с приема на натрий, тютюнопушене, замърсяването на въздуха в околната среда, влошеното качество на въздуха вътре в помещенията, висока кръвна захар, и недостатъчна консумация на пълнозърнести храни.

И по-точно учените установили, че около 30% от случаите на инвалидност, дължащи се на инсулт са свързани със замърсяването на въздуха, което е особено високо в развиващите се държави, към която група попада и България, в сравнение с развитите, 33.7% и 10.2% респективно.

Също така учените установили, че до 90% от ОМНК се дължат на променливи рискови фактори. И контролът върху тях може да предотврати около 75% от случаите на заболяването.

Заключенията, направени в рамките на това проучване, са важни, тъй като са насочени главно към националните правителства и международни агенции, които въз основа на тях да разработят и приоритизират програма и политики за опазване на общественото здраве.

Поради липса на данни изследователите отбелязват, че не са могли да включат и други важни рискови фактори, които са обуславящи по отношение на риска от ОНМК, сред които са предсърдното мъждене, злоупотреба с вещества, или други заболявания.

Освен това не са могли да разработят модели на някои рискови фактори, сред които пушенето, индексът на телесната маса, или пък обуславящи генетични рискови фактори.

Въпреки че в проучването не се прави разлика между исхемичен и хеморагичен инсулт, авторите отбелязват, че в световен мащаб се разработват политики, които имат за цел да въздействат на общите рискове от инсулт.

Най-тревожният факт е, че на практика 1/3 от инсултите са в резултат на замърсяването на въздух, което е огромен проблем у нас.