Ново изследване на учените от Университета „Макгил” за първи път установява връзка между замърсяването на въздуха с наночастици, образуващи се при изгаряне на гориво, и рак на мозъка.

Наночастици във въздуха вероятно са в основата на рак на мозъка

Екологичните рискове, произтичащи от замърсяването на въздуха, не са толкова значими, тяхната важност се обяснява с излагането на опасност на общественото здраве.

Затова при увеличаване на количеството наночастици, рисковете за общественото здраве нарастват.

В големите градове количеството токсични наночастици е значително и с него се свързват повечето случа на рак на мозъка.

През 2016 г. в рамките на изследване бе установено огромно количество токсични наночастици в човешкия мозък, които се съдържат и в градския въздух.

Проведени в миналото изследвания установяват връзка между замърсяването на въздуха и нарушаване на функциите на мозъка, сред които отслабване на умствената острота, деменция и проблеми с психическото здраве както при възрастни, така и при деца.

СЗО определя замърсяването на въздуха като тиха извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

Според данни от всеобхватен глобален обзор, публикуван през февруари 2019 г., замърсяването на въздуха може да навреди на всеки орган на тялото и на всички клетки.

По-висок риск от рак на мозъка по градските булеварди

Новото изследване показва, че увеличаването на замърсяването на околната среда с 10000 наночастици на кубичен сантиметър въздух на година – приблизителна разлика между тихите и оживените градски улици и булеварди, повишило риска от рак на мозъка с повече от 10%.

Изследователите анализират медицински данни на 1,9 млн. възрастни канадци в периода от 1991 до 2016 г. , а също и в продължение на 3 години измервали нивата на замърсяване в Торонто и Монреал.

Отчетени са и потенциално оказващи влияещи фактори – нива на доходите, тютюнопушене, затлъстяване и смяна на местожителство.

Нивото на замърсяване с токсични наночастици в различните райони на градовете от 6000 на см3 до 97000 на см3 въздух.

Учените пресмятат, че при замърсяване с 50000 на см3 въздух рискът от развитие на рак на мозъка се повишава с 50%, в сравнение с 15000 на см3.

Изследването е наблюдателно, което не предполага установяване на причинно-следствено връзка.

Според учените корелацията между рак на мозъка и наночастици е поразително последователна, но е необходимо провеждане на допълнителни изследвания по тази тема в бъдеще.