Британски учени от Университета на Кардиф са установили, че подрастващите е много по-малко вероятно да направят това, което им се казва, ако ги помолят със заповеден и „контролиращ” тон.

Как тийнейджърите реагират на родителските заповеди

В изследването взели участие 486 момчета и 514 момичета на възраст от 14 до 15 години.

Подрастващите са разделени на 2 групи, всяка от които получава 30 препоръки или по-скоро нареждания от родителите – „от време е за училище” до „прочети тази книга довечера” и „всичко ще ти се получи”.

Всяко от съобщенията било в 3 варианта, в заповеден, в неутрален и в обнадеждаващ. След което подрастващите са запитани как се чувстват, ако с тях разговаряла тяхната собствена майка.

Оказва се, че заповедният „контролиращ” тон децата смятат за „нежелателен”, дори и да става въпрос за мотивационно заявление от вида „всичко ще ти се получи”.

Положителна реакция в сравнение с неутралните интонации предизвикват изявленията, произнесени с обнадеждаващ /ободряващ/ тон.

При по-нататъшно проучване изследователите изясняват, че обнадеждаващите интонации създават у тийнейджъра усещане за самостоятелен избор, дори и разпореждането да е отвън.

И обратното, контролиращите и заповедните интонации ги лишават от това чувство и предизвикват нежелание да направят това, което им се казва.

Защо подрастващите реагират негативно на родителските заповеди

В тази възраст тийнейджърите се опитват да са самостоятелни и да постъпват според собствения си избор, затова и всякакви проявления на контрол на тяхното поведение те възприемат негативно.

Получените данни също нагледно демонстрират колко силен инструмент е гласът и изборът на правилен тон за общуване.

Психиката на тийнейджърите е много уязвима, затова родителите трябва да внимават с интонацията, която използват, когато разговарят с тях, още повече при опит да се опитат да ги накарат да направят нещо.

Обикновено точно в тийнейджърска възраст между родители и деца се появява огромна пропаст що се отнася до разбиранията за живота.

Родителите вече са достигнали или подминали 40-те, разбира се, това зависи и тяхната възраст при раждането на детето, възгледите за живота им се променят, докато подрастващите са повече бунтари.