Защо боли толкова силно от много горещо и от много студено
Полезно

Защо докосването на прекалено горещ или твърде студен предмет е толкова болезнено?

Каква е причината за тези толкова неприятни усещания?

На пръв поглед между кубче лед и горещ котлон няма нищо общо.

Но всички знаем, че докосването на тези 2 предмета причинява болка.

Силната горещина и студът нанасят на човешката кожа непоправима вреда.

Оказва се, че мозъкът възприема екстремно ниските и високите температури приблизително еднакво.

Кожата и намиращите се в нея нервни окончания на първо място отговарят за осезанието.

Но това, което биолозите наричат соматични усещания, всъщност включват широк спектър от присъщи за човека сетива.

Това е и самото осезание или разпознаването на механични стимули от кожата, но освен това съществува и болково възбуждане на нервните влакна - ноципепция.

Усещането за болка е реакцията на организма на ноципепция.

Независимо от какво е предизвикан болковият стимул – механично, химично или термално въздействие, ноципепцията ни принуждава веднага да се избавим от него.

Ако поднесем ръка към огън, веднага започваме да усещаме парене, а това ще ни кара да я отдалечим от източника на топлинно въздействие.

Усещането не е от най-приятните, но всъщност болката е потвърждение, че вашият организъм с всички сили се опитва да ви предпази от опасност.

Ако загубите чувствителност към болка, ще се сблъскате с доста сериозни проблеми.

Основополагащият принцип е, че в сензорните неврони предаващи нервните импулси в мозъка, има специфични канали, които пряко се активират от високи или ниски температури.

От изучаването на ГМО-мишки през последните 15 години се установи, че съдържащите се в мембраните неврони, имат пряко отношение към усещането за температура.

Най-добре проучен е един от тях TRPV1, който реагира на много високи температури.

Обикновено се активира при 42 градуса, която хората и мишките възприемат като болезнено висока.

Веднага щом въздействието върху кожата достигне посоченият предел, каналът се активира, а впоследствие се възбужда и целият нерв, и в мозъкът постъпва простият сигнал: „ох“.

По отношение на ниските температури действат приблизително същите механизми.

В случая със студа е задействан белтък с название TRPM8, и каналът се активира не при болезнено ниска, а по-скоро при умерено ниска температура.

Остава и още един белтък – TRPA1. От всички белтъци от този клас за този има най-малко информация.

Учени са установили, че се активира при въздействие на много ниски температури, но е неизвестно дали участва в самия процес на установяване на дразнителите.

С белтъците TRPV1, TRPM8 и TRPA1 кожата определя редица температури, а организмът реагира на тях по съответния начин.

Тези белтъци са ноцицептори и тяхната основна задача е не да установяват определени температури, а да помогнат на човека да избяга от екстремното въздействие.

Например, мишките с дефектен рецептор за студ са безразлични към умерено ниските температури и не се стремят да търсят активно по-комфортна обстановка.

Учените са установени пределните стойности на температурите, при които се активират TRP рецепторите, но това съвсем не означава, че не могат да варират.

Ако сте изгорели на слънце, дори душ със съвсем леко топла вода може да ви причини непоносима болка.

Това се случва, защото възпалената кожа активира канал TRPV1 и прагът, при който нервите предават болкови сигнал се понижава.

Тези рецептори се активират не само при температурно въздействие, но и при съприкосновение на определени растения с кожата.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.48 189

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg