Как да станеш алкохолик по неволя? Какви са причините за алкохолизма?

Оказва се, че пациенти решили се на операция по намаляване на стомаха и мечтаещи само за това колко стройни ще станат известно време след оперативната интервенция, изобщо не се замислят, че в резултатът тази операция могат да станат алкохолици. А лечението на алкохолизма е в пъти по-сложно от това на наднорменото тегло и затлъстяването.

Все пак следва да се отбележи, че не всички операции по намаляване на обема на стомаха дават подобен страничен ефект – опасно е само шунтирането.

При тази интервенция към стомаха се пришиват скоби и така той се разделя на 2 отдела – малък, чийто обем е в порядъка на около 50 милилитра и голям – цялата останала част.

Към малката част присъединява тънкото черво и след операцията човек не може да се храни както по-рано, защото стомахът му е не по-голям от напръстник и той ще се наяжда с много по-малко количество храна.

Шунтирането – съвсем не е това, което е бандажирането

Заявлението за това, шунтирането за разлика от бандажирането, е опасно, направили сътрудници на Каролинския институт в Стокхолм.

В хода на изследването те проучили информацията от общонационалната база данни, избирайки сведения за 12 277 пациенти, преминали операции, чиято цел била справянето с наднорменото тегло, в период от 1980 до 2006 година.

Контролна група, без самите те да знаят, станали 122 270 души, данните за които учените също взели от националната база.

Групата на доктор Магдалена Плека събрала статистика за психологическите разстройства преди и след операцията по намаляване на обема на стомаха.
Установило се, че пълните пациенти имали повишен риск от развитие на депресия както преди, така и след операцията в сравнение с контролната група.

Но основният проблем, който бил открит от учените, бил, че при хората, претърпели операция по стомашно шунтиране, алкохолна зависимост се развивала 2-3 пъти по-често, отколкото при тези, на чийто стомах бил поставен бандаж.

Това положение се обяснява с различията при провеждането на операциите. При шунтирането храната променя своя маршрут на движение, преминавайки през част от стомаха и тънкото черво.

При бандажирането в горната част на стомаха се поставя бандаж, който намалява „пропускателната способност“ на стомаха, но храната все пак преминава през приблизително обичайния път.

Червата пропускат алкохола в кръвта сравнително бързо. Поради шунтирането концентрацията на алкохола в кръвта се повишава по-бързо от обичайното – дори една чаша от любимата на човек напитка е достатъчна за изпадане в състояние на интоксикация, тоест познатото ни алкохолно опиянение или пиянство.

Това дава нов поглед върху алкохолната зависимост – редица изследователи смятат, че алкохолиците са слабо чувствителни към действието на спиртните напитки, дори още преди да започнат да прекаляват с алкохола. Така те могат с лекота да изпият огромно количество алкохол, без това да им отрази толкова силно.

Ефектът на възнаграждението

Други изследователи твърдят, че при отслабналите алкохолици е по-силно изразен ефектът на възнаграждението, тъй като те посягат към бутилката всеки път, когато им се развали настроението.

Доктор Нора Волкоу, директор на Националния институт по проблемите на наркоманията на САЩ, привежда 2 гледни точки към един знаменател – тя смята, че и двете виждания не са взаимоизключващи се и имат своето място.