Според твърдения на лекари патоанатоми при хроничните алкохолици, починали по различни причини, при аутопсия се установяват „чисти“ без атеросклеротични плаки кръвоносни съдове.

Така ли е в действителност?

Тези твърдения са верни в много от случаите. При настоящите алкохолици „със стаж“ на практика няма атеросклеротични плаки и нивото на техния холестерол в кръвта е ниско. Това е здравословно.

Въз основа на тези наблюдения било направено заключение, че е полезно ежедневно да се употребяват около 50 мл твърд алкохол или около 1 чаша вино или 1 чаша бира.

Подобни препоръки са звучали и звучат от устатата на много уважавани лекари. Хората невинаги се вслушват в препоръките на лекарите. Но тези съвети все пак се възприемат от много хора и те са пристъпили към тяхното изпълнение.

Въпреки това обаче заболеваемостта от атеросклероза у нас не се е понижила в структурата на причините за смъртността в България заболяванията на органите на кръвообращението заемат доминиращо положение – над 66% от всички смъртни случаи се дължат на именно такива патологии.

Каква е причината за този парадокс?

За да внесе яснота по този въпрос следва да се посочи какво представлява веществото, което беше обявено за главен виновник за възникване на атеросклероза, макар че впоследствие се оказа, че е абсолютно без основание. Това е веществото холестерол.

Холестеролът – това е?

За съжаление, само много малък брой медицински специалисти разбират напълно какво представлява холестерола. Той често се бърка с мазнините. Понякога се определя като транспортна молекула, които „завличат“ мазнините в клетките.

Както обикновеният човек, тоест който не е медицински специалист, може да се ориентира каква е природата на холестерола, ако от високите трибуни му говорят за него не съвсем коректно.

Повечето хора знаят за холестерола само това, че това вещество е причина за възникване на атеросклероза. Всъщност тази патология е много сложна и има огромно количество форми и причини.

Атеросклерозата в много от случаите възниква при ниски нива на холестерола в кръвта и обратно може да не се развие при хора с високи кръвни нива на холестерола.

Холестеролът, познат и с названието холестерин – принадлежи към клас стерини – стероли, тоест към естествените мастни спиртни съединения. Стерини присъстват при животните, растенията и гъбичките.

Холестеринът е специфичен стерол, който е характерен само за животинските организми, в растенията не се съдържа, макар и в тях да има негови аналози – фитостерини /фитостероли/. А при гъбите аналог на холестерола са микостеролите.

Ние получаваме холестерол, когато ядем всякакви храни от животински произход. Няма нито животинска клетка, в която да не се съдържа холестерин. Тъй като този стерол задължително влиза в състава на мембраните на животинските клетки.

Без холестерина животинската клетка не би съществувала и следователно не би съществувал животински свят, тоест и хора нямаше да ги има.

Далеч не целият холестерол ние получаваме от храната, а само 20%, а останалите 80% се синтезират от самия организъм. Всички клетки на тялото притежават способност да синтезират този стерол, с изключение на еритроцитите.

Но основното количество холестерин се образува в черния дроб – приблизително около 80% от общата му маса. В тънкото черво се синтезира 15-20% от общото количество, а останалото от: кожата, кората на надбъбречните жлези, полови жлези.

Холестеринът притежава определени физически свойства. Едно от тях е неспособността му да се разтваря във вода, следователно не може да се транспортира от нея на атомно-молекулно ниво.