Известно е, че жените 2-3 пъти по-често страдат от депресии и тревожни разстройства. Традиционно това различие е прието да се обяснява с биологични фактори.

Но учените обясняват, че на него влияят и напълно прагматичните социални условия – например, разликите в заплащането с колегите мъже.

Разлики в заплащането на труда

Известно е, че заболявания като депресия и генерализирано тревожно разстройство се срещат приблизително 2-3 пъти по-често при жените, отколкото при мъжете.

По-рано изследователите предполагаха, че тази разлика е предизвикана от биологични причини – в частност, с измененията на нивата на хормоните, които се случват през целия живот на жената.

Но в последно време учените се замислят, че причини за тези различия могат да имат не биологични, а напълно прагматични корени – най-малко не толкова добра финансова осигуреност и по-нисък жизнен стандарт.

Така нареченият wage gap, или pay gap, разрив в заплащането на труда е печално известен икономически феномен, който се характеризира със значително по-високо заплащане на мъжете за една и съща работа, при еднаква квалификация и опит.

Разликата в заплащането варира от 10-15% - например, в Италия, Белгия и Португалия, до 30% и повече – Северна Корея, Япония, Естония, Русия.

В САЩ разликите в заплащането са доста големи и по различни данни е от 15 до 20%, по данни на статистическата служба на Европейския съюз за България тази стойност е повече от 13%.

Неравенство между половете

Това накарало американските учени да се замислят:

Да не би тревогите за пари да правят жените по-уязвими пред депресията? По-рано проучванията показваха, че при хората и от двата пола, които се безпокоят за своята финансова стабилност, 3 пъти по-често се срещат главоболие и язва на стомаха.

Сега изследователите от Катедрата по здравен мениджмънт при Колумбийския университет решили да проверят, не са ли свързани високите нива на депресия и тревожни разстройства при жените с ниското заплащане. За съжаление, техните догадки се потвърждават.

Изследването се базира на данни за 2001-2002-ра година и обхванало повече от 22 хиляди работещи американци на възраст от 30 до 65 години.

Установило се, че равният доход съществено намалява шансовете на жените да получат депресия или тревожно разстройство.

Жените, чиито доход бил по-нисък, в сравнение с този на техните колеги мъже – изпълняващи същата работа и имащи еднаква квалификация, вероятността от развитие на депресия се повишавала с 2.5 процента в сравнение с мъжете.

А сред жените със заплащане равно на мъжкото или дори по-високо предразположеността към депресии се уравновесявала.
Вероятността от развитие на тревожното разстройство при жените е като цяло по-високо, отколкото при мъжете, но финансовото положение играе съществена роля и тук.

При служителките с по-ниско заплащане вероятността от получаване на тревожно разстройство било с цели 4 пъти по-високо, но при тези, които получавали равно заплащане с мъжете – само 2 пъти.

За съжаление, ефективните способи за борба с неравенството между половете що се отнася до заплащането на труда не са разработени нито от учени, нито от мениджъри.

Според Катрин Кейес, привилегии от рода на допълнителни отпуски или добра медицинска застраховка уравняват до известна степен проблема, но не го разрешават напълно.

През 2011-та година шведските учени установили, че и присъствието на жени сред топ мениджърите не помага за намаляване на разликите на доходите на техните служителки.