Ако имате по-малки братя или сестри, вие вероятно сте малко по-умни от тях.

Ново изследване, проведено от специалисти на университета в град Лайпциг, Германия, показало, че коефициентът на интелигентност се определя в семейството по старшинство – първенците са по-умни от „средните“ деца, а средните от най-малките.

Още повече, че в това обикновено са убедени и самите деца – проучванията показват, че най-малките с охота се съгласяват с факта, че не са така умни, както по-големите си братя или сестри.

Между впрочем фактическата разлика не е толкова голяма – средно, най-големите деца показват коефициент на интелигентност с 1.5 пункта повече в сравнение със следващите по старшинство.

Защо това е така?

Учени предполагат, че това е биологичен механизъм, „измислен“ от еволюцията за оцеляване. Неговият смисъл е това, че по-големите деца са принудени да се грижат за по-малките, когато нещо се е случило с техните родители.

Като те в значителна степен се занимават с тяхното възпитание. Те наред с родителите, им дават първите уроци в живота. А това изисква ускорено развитие на навиците на по-голямото дете да обяснява и да разказва приказки на по-малкото, което помага на мозъка като цяло се развива по-бързо.

Още една причина е в това, че обикновено първенците получават максимум внимание на родителите, а следващите деца много по-малко.

Причината е проста – първородните първоначално са „сами“, а на вторите и третите деца им се налага да се борят за вниманието на родителите, защото те са съсредоточени върху възпитанието на няколко деца.

Изключение от това правило са само тези семейства, в които има 4 и повече деца. Учените предполагат, че това се дължи на факта, че в тях родителите не се отнасят толкова внимателно към възпитанието на децата, отколкото в семействата, където те са по-малко.

За да стигнат до тези заключения немските учени анализирали данни, получени от 20 хиляди европейци.

Но по-малките не трябва да се отчайват

На първо място, защото с израстването те имат шансове да догонят по-големите си братя и сестри. Но пък по-големите имат един съществен недостатък – обикновено са много властни, прекалено самоуверени и изпитват нужда постоянно да се налагат.

Като тези не толкова добри качества си остават и с тяхното израстване.

И ето още нещо – изследванията показват, че по-големите деца обикновено по-често – с 40%, страдат от затлъстяване. Като тази тенденция се наблюдава, както в случая с мъжете, така и с жените.

Но разбира се заключенията на немските учени показват едно незначителна разлика между коефициента на интелигентност на големите деца в сравнение с малките, което е в рамките на статистическата грешка.

Освен това интелектът подлежи на постоянно развитие, като начините за това сме коментирали в предишни свои публикации в Lechenie.bg. Затова без значение кой поред е роден в семейството, човек има възможност да развива своите умствени способности.

Например, доказано е, че някои професии допринасят за развитието на интелекта, а също така и способстват за запазване на ясен ум до дълбока старост – инженер, мениджър, адвокат, журналист, актьор.

Тези професионално направления изискват ежедневна активна умствена дейност, която всъщност допринася за развитието на мозъка и препятства неговата дегенерация, което се обуславя от напредването на възрастта.