Защо първото гледане на порно е съдбоносно за мъжете
Полезно

Гледането на порно в ранна възраст кара мъжете да се стремят към власт над жените, а по-късно води до сексуална разпуснатост, установиха психолози.

Те се надяват, че получените резултати ще направят борбата с изнасилванията по-ефективна.

Ще помогнат и за разрешаването на емоционалните и социалните проблеми на мъжете, пристрастени към порното.

Психолозите установили как възрастта, в която мъжът за първи път се сблъсква с порнографията, влияе на неговото бъдеще и отношение към жените.

Ще прави ли често безразборен секс или ще се опита да се сдобие с власт над нежния пол.

За влиянието на порното над мъжете са известни много малко неща

Съществува ли безопасна възраст, в която гледането на порно няма да повлияе на формирането на отношение към жените.

Целите на изследването са установяване как възрастта на първото гледане на порно определя по-нататъшния стремеж на мъжете да отговарят на нормите за мъжкарско поведение.

За такива се възприемат безразборния секс и стремежът за власт над жените.

Проучването било проведено сред 330 мъже на възраст 17-54 години. 85% от тях били от европеидната раса, 93% хетеросексуални.

Участниците трябвало да си спомнят кога за първи път са гледали порно, а след това да попълнят въпросник с 46 въпроса.

Целта на тези въпроси била да се открие съответствие на тяхното поведение с 2-те мъжскарски норми.

Въпросникът съдържал тези от рода на: „Нещата вървят добре, когато за тях отговаря мъж“.

Участниците в изследването трябвало да оценят своята степен на съгласие с подобни твърдения.

Запитаните мъже за първи път се сблъскали с порнографията на възраст между 5 и 26 години

Средната възраст са първо гледане на порно била 13 години

43,5% от мъжете отбелязали, че това става случайно, 33,4% искали да гледат порно, а 17,2% били принудени да гледат.

Останалите се въздържали от коментар.

Установило се, че колкото по-малък бил мъжът, когато гледал за първи път порно, толкова по-вероятно било да се опитва да властва над жените.

Тези резултати изненадали екипът учени, провел изследването.

Най-интересното е, че на колкото по-солидна възраст бил участникът при първото гледане на порно, толкова повече се стремял да отговаря на типажа на ловец-съблазнител.

Това провокира много въпроси, тъй като не отговаря на това, което знаем за половата социализация и влиянието на медиите върху мъжете.

На резултатите е възможно влияние да оказват и неуточнени фактори, сред които:

• религиозност на участниците;
• сексуална активност;
• отрицателни сексуални преживявания;
• изпитани при първото гледане емоции;

Но причината, поради която се гледало за първи път порно, не оказвала влияние на резултата.

Условията, при които мъжът гледал първото порно не повлиявали на неговия стремеж да властва над жените или на склонността към безразборен секс.

Случайният, принудителен и целенасочен опит ще доведат до различни резултати.

Порнографията оказва съществено влияние върху формирането на отношения към секса при младите хора

Филмите за възрастни са причина за поява на определени стереотипи, които нямат нищо общо с истинския секс.

Получените резултати са още едно доказателство, че порнографията влияе на мъжете, особено на техните представи за моделите на поведение на силния и на нежния пол.

По-доброто разбиране на връзката порнография и отношения на мъжете към жените ще спомогне за разрешаване на проблемите с изнасилванията, особено от страна на юношите.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.46 144

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg