Последен модел висок клас смартфон, работа с 5 цифрена заплата, световна слава? Според резултатите на една от най-продължителните изследвания в историята на психологията, първото нещо, за да сме наистина щастливи, това е да сме желани, някой да има нужда от нас.

Какво трябва за пълно щастие - половинка, пари или нещо друго

Не трябва обаче да надценяваме това – без помощта второто не може да бъдем напълно щастливи.

В продължение на 75 години авторите на изследването – 3 поколения психолози наблюдавали живота на 268 абсолвенти от университета Харвард, които са учили там в края на 30-те, началото на 40-те години.

Сега тези от тях, които са живи са под над 90 години. През цялото това време психолозите изучавали различни аспекти на техния живот и периодично участниците трябвало да отговарят на анкети.

Основна задача на изследователите била да се разбере какво помага на човек да води щастлив и осмислен живот?

Следва да се спомене, че това изследване има един недостатък, всички участници в него са мъже.

Така, например, не може да се каже с увереност, че за жените тайната на щастието е същата както и за мъжете. Но безпрецедентният по продължителност времеви период, през който се е провеждал, все пак го прави безценно за разбирането на човешките потребности.

Два са основните компонента на щастието

Правейки равносметка на изследванията, харвардският психиатър Жорж Ваян отбелязва два основни компонента на щастието. Първата от тях – е усещането, че някой друг има нужда от нас, и ние имаме подкрепа от него страна, това е както солената морска вода държи къпещият се и му пречи да потъне.

Човек трябва да бъде търсен и желан в професията си, да има усещане, че се е реализирал.

Установява се, че когато човек стане на 70 години за него вече не е важно колко пари печели, а оценява своите постижения по това колко е щастлив да се занимава с това, което е избрал.

Човек е необходимо да оценява своята връзка с различни сфери на живота, и с колкото повече сфери тази връзка с добра, за толкова по-осмислен приема живота си.

За щастие обаче само това не е достатъчно. Всички, които вярват, че в живота основното е професионалната дейност, парите и положението в обществото, ги очаква тъжна старост.

Както показва изследването, дори и човек да има успешна кариера, да е с високи доходи и с добро физическо здраве, без стабилни отношения с любим човек няма да изпитва истинско щастие.

Щастието – това е само повода, а любовта е конят, който го тегли

Ярък пример е съдбата на човек, който изследването определя като един от най-успешните доброволци. Когато е на средна възраст, индексът оценяващ неговото усещане за житейска стабилност се оказва най-нисък, освен това дори прави опит за самоубийство.

Към края на изследването обаче се оказва един от най-големите щастливци.

Причината за толкова поразителна промяна? Прекарва живота си в търсене на любовта, и най-накрая търсенето се увенчава с успех. И това въпреки че не се реализира като професионалист и не заема важно положение в обществото. На 80 и няколко години мъжът се чувства щастлив, чийто живот е бил удачен.

С течение на времето – наличието на връзка се оказва все по-важно – изследването показва, че наличието на подкрепа от страна на партньора е тясно свързано с продължителността на живота, нивото на стрес и общото благополучие.

Любопитно е, че на усещането на щастие от живота не влияе броят на реалните проблеми – семейните двойки, преживели нищета, тежки болести и дори загуба на близки, се оказват по-щастливи от самотните, които не са се сблъсквали със сериозни житейски трудности.

Показателно – едно от страничните заключения от изследването е, че щастие най-често постигат хора, на които са им чужди нарцисизмът и песимизмът, важна способност да превръщаме катрана в злато.

Привеждат се примери не само на участниците в изследването, но и исторически личности – Бетовен и Майка Тереза – и двамата са имали трудно детство, а проблемите, с които се е налагало да се сблъскват се, са се увеличавали постоянно. Въпреки това успяват да се справят с всички трудности.

Това е важен показател за зрелостта човека и умението за справяне с трудните житейски обстоятелства. Това привлича към него околните и силно способства за търсене на близък човек и изграждане на стабилни отношения с него.