Диабетът заема едно от първите места по честота сред хроничните заболявания. До преди 20-30 години, това заболяване се е приемало за доста инвалидизиращо човека и е било плашещо за много хора.

Днес, диабетът може да се контролира успешно, а съвременните методи за терапия и контрол позволяват на хората пълноценен живот до дълбоки старини. Един от тези важни методи за контролиране на състоянието е проследяването на кръвната захар, за което ще ви разясним и днес.

Какво представлява самоконтролът на кръвната захар

Самостоятелният контрол на глюкозата в кръвта е процедура, при която съответният пациент извършва самоизмерване на кръвнозахарното ниво, като това може да се осъществява през целия ден. За тази цел се използват специални устройва, наречени глюкомери, чрез които за по-малко от 10 секунди, се изобразява текущото ниво на кръвната захар в периферната кръв.

Защо е необходимо да се извършва тази процедура

  • При лечение с инсулин

При диабетно болните, за чиято терапия се използва инсулин, самоконтролът на глюкозата в кръвта е едно от най-важните условия за успешна терапия. Това е така, тъй като чрез този метод вие може да подберете и да поставите правилната доза инсулин.

Разбира се, глюкомерите са от голяма полза при установяването на хипогликемични състояния (състояния на силно понижени нива на кръвната захар).

Ако си поставяте само по 1 инжекция базален инсулин във вечерните часове, то стойностите на кръвната захар на сутринта установяват до колко инсулиновата ви доза съответства на личните ви нужди.

Ако ви е назначен бързодействащ инсулин болус преди хранене, измерването на глюкозата преди и/или на 2рия час след хранене ще покаже коя е оптималната доза инсулин, според нуждите на организма ви.

За пациентите, използващи инсулинови микстури, измерването на кръвната захар на гладно и след хранене ще ви помогне да установите коя е правилната доза инсулин за вашите нужди.

  • При диабетна терапия, в която не участва инсулин

В тези случаи, самоконтролът на кръвната захар не е от чак толкова голямо значение. Въпреки това, ако спадате към тази група пациенти, самопроследяването на кръвната захар може да даде ценна информация за това как варират нивата на кръвната захар, да се разпознаят хипер- и хипогликемичните състояния и да се вземат навременни мерки за овладяването им.

Как се извършва „самоизследването“

За целта ви е необходим единствено глюкомер. Чрез него се взима капка кръв от върха на пръста.

Разбира се, важно е ръцете ви да бъдат чисти и да следите за доброто състояние на апарата.