Неотдавна в САЩ беше проведено интересно изследване, в рамките на което било установено, че традиционните детски играчки като кукли, колички, пъзели, много по-добре развиват умствената активност на децата, отколкото електронните джаджи. Защо се случва така?

Детските нетбуци, смартфони и таблети със специални програми са позиционират на пазара като играчки, подобряващи речевите навици в ранна възраст.

На пръв поглед с помощта на тези устройства детето по-бързо започва да разговаря и да общува с околните хора.

Но неотдавнашни мащабни изследвания поставиха под съмнение твърденията на производителите на тези джаджи и на разработчиците на съответните програми.

В частност, специалистите изразили съмнение, че при използване на електронни устройства детето в пълна степен е въвлечено в процеса на комуникация с родители и близки хора.

Интересно изследване

Компютърните програми би трябвало да развиват много по-добре комуникативните навици у детето, тъй като са предназначени именно затова.

Но, както показало изследването, това не е така. Оказва се, че когато детето е заето с компютъра, смартфона или таблета, то по-малко произнася звуци, по-малко общува с околните хора. Цялото негово внимание е насочено към екрана, където това се случва.

Професорът от Университета на Северна Аризона Анна Соса отбелязва, че този неочакван резултат от изследването, е по-скоро свързан с това, че при използването на електронни устройства родителите по-малко общуват със своите деца.

Последните са толкова ангажирани с програмата, че общуването с родителите минава на заден план, обобщава професорът.

Заключението на учените

Изследванията показват, че когато детето използва електронните играчки, то родителите му казват около 40 думи. Ако пък детето играе с традиционни играчки, например с колички, пъзели, дървени блокчета, то родителите му за минута произнасят средно по 67 думи.

Освен това при използване на електронни устройства от децата родителите произнасят по-малко думи, които са непосредствено свързани с играчката.

Съвсем различна е картината, когато детето е заето с игра на традиционни играчки. В такива случаи всяко дете може да чуе фрази от рода „Погледни към това червено конче!“, „Каква голяма полицейска кола имаш!“, „Красива кукла“ и т.н. Така, езиковите навици на детето ще се развиват по-бързо.

Следва да се отбележи, че подобни изследвания са проведени за първи път, и учените планират да ги проведат впоследствие в различни държави.

В частност, планира се установяването по какъв начин електронните устройства влияят на умственото развитие на децата в различните култури и традиции във възпитанието.

Принципно специалистите смятат, че на децата по-добре да им дават традиционните играчки. Това са, както бе посочено по-горе, пъзели, кукли, колички и дори обикновените дървени фигури.

Със света на електронните джаджи е по-добре да запознаем детето колкото се може по-късно. Имайте предвид, че общуването с реални хора винаги е по-ефективно, отколкото взаимодействието с технологиите.

Дори психолозите алармират, че в съвременните развити общества преобладават самотните хора, тъй като предпочитат да общуват през социалните мрежи и по другите канали за комуникация, отколкото да се срещнат на живо със своите приятели и познати.

А това се превръща във все по-сериозен проблем, тъй като  прогнозите на футуролозите сочат, че в близко в бъдеще професиите, които изискват извършването на елементарни операции ще изчезнат и ще се ценят много високо хората, които имат много добри социални умения.