Корпоративната култура на съвременните компании създава благоприятна среда за развитие на нова порода офисни чудовища. На тази порода служители са посветени най-новите книги.

Много от бизнес организациите днес работят по гъвкави и неясни правила – съвсем не е ясно кой за какво отговаря, разбираеми критерии за производителност отсъстват. Всичко това означава, че впечатлението на ръководителя често се оказва по-важно от настоящите показатели.

В сектора на услугите на сътрудниците им е много трудно да потвърдят личните си постижения, а на началниците да съберат обективни данни както положителни, така и отрицателни.

Това създава маса възможности за безжалостни и неадекватни хора. За всички останали способността да разпознават офисните хищници се превръща във важен работен навик.

В новата си книга „Офисна политика – как да преуспеете в света на лъжите, предателствата и мръсните приеми“ (Office Politics: How to Thrive in a World of Lying, Backstabbing and Dirty Tricks) клиничният психолог Оливър Джеймс описва 3 свързани поведенчески типа, събрани от него в „тъмната триада“.

Психопатите са крайно импулсивни търсачи на силни усещания, лишени от способността да съчувстват и да изпитват каквото и да е чувство за вина.

Предполага се, че представляват около 1% от цялото население, но много по-често се срещат в затворите и това, което предизвиква тревога – сред висшите ръководни кадри. С тях нищо не може да се направи, затова е по-добре просто човек да стои настрана от такива.

Макиавелисти, наречени по името на италианския основател на политическата наука Николо Макиавели, тези хора са в крайна степен пресметливи в търсенето на собствена изгода. Имайки си работа с тях, човек е важно да не приема техните мотиви за чиста монета и да не разчита на взаимна любезност.

Нарцисисти – склонни към мания за величие и са абсолютно уверени в собствените си права и превъзходство над останалите Изследванията показват, че днес нарцисизмът бързо се разпространява благодарение на възможностите за самореклама в социалните медии и много хора го проявяват в застрашителни размери.

Нарцисистите често добре се справят с краткосрочните задачи и с готовност издигат себе си за лидери, въпреки че в дългосрочна перспектива те обикновено не са толкова ефективни. С тази група човек по-лесно може да справи, тъй като нарцисистите са лесно поддават на ласкателства и на тях е възможно е възможно да се повлияе.

Джеймс предполага, че в днешната глобална икономика за успеха все по-често се изискват елементи на поведението, присъщи на тази триада.

В неговата книга се описва как човек да се научи да хитрува, да преиграва, да установява контакти, да не се поддава и да използва офисна тактика, без познаването на която при настоящите условия би му било много трудно или дори невъзможно да оцелее.

Както отбелязва авторът, разрушаването на традиционните бюрократични механизми и признанието на „нарушителите на правилата“ като част от иновационния процес вътре в компанията имат негативна страна. Хората могат да се издигат на ключови позиции, избягвайки необходимата проверка.

Книгата „Змеи в костюми. Психопати на работа.“ е посветена на подробното описание на индивидите, страдащи от някаква форма на психопатия.

Такива хора се отличават с нахален чар и навици за социална манипулация, понякога напълно съответстват на обикновената представа за лидер – изглежда, че те са в състояние да влияят на събитията, а също и да убеждават колегите си и да подчинените във верността на своята гледна точка.