Ако не ви харесва работата? Възможно е всичко това да се дължи на темпераментът ви? Тъй като не всяка работа е подходяща за вас?

Изборът на една или друга професия зависи от множество фактори – хобитата в детството, перспективата, нивото на образованост, състоятелност на родителите и други фактори. Но също така вече отдавна е установено, че изборът на професия също се съчетава и с темпераментът с човека.

Думата „темперамент“ се превежда от латински като „надлежно съотношение на частите“. Тоест това е някаква квинтесенция на всички индивидуални особености на човека.

Като цяло се различават 4 типа темперамент – холеричен, флегматичен, сангвиничен – оптимистичен и меланхоличен. Да се открие човек с конкретен тип темперамент е просто невъзможно. Може само да се говори само за съчетаемостта на типовете темперамент и преобладаването на някои от видовете.

За холериците

Човек с холеричен темперамент е бърз и поривист, който е способен страстно да се отдава на работата. Холериците са способни и обичат да преодоляват трудности, но характерни за тях са неуравновесеността, емоционалните „бури“ и много резките смени на настроенията.

Често холериците се захващат с най-тежката работа и са склонни да надценяват своите възможности. Холериците са хора, които никога не са съгласни с началството, много са напористи в своите стремежи, но същевременно са недостатъчно настойчиви.

На холериците най-добре им се отдава работата, която изисква повишена концентрация, а също много енергия. Холериците безспорно са лидери, на които им е твърде неудобно да работят за шефове и да се подчиняват на чужди идеи и изисквания.

Те не обичат рутинната работа, за тях е важно всеки ден да вървят напред или да направят нещо различно. Могат да се трудят с дни и същевременно бързо се възстановяват след тежка работа.

За флегматици

Флегматикът е бавна, невъзмутима личност с постоянно устойчиво. Рядко когато флегматикът изразява емоции или някакво душевно състояние. Бавността на флегматиците се проявява навсякъде – в работата, у дома, на училище.

Затова най-добрият вид дейност за хората с такъв темперамент е бавната и спокойна работа, при която е нужно да се проявява търпение упоритост и усърдие.

Обикновено флегматиците не проявяват инициатива, затова не е тяхна цел да бъдат лидери. Също така те трудно се адаптират към нови правила и нова месторабота.
За флегматиците може да се препоръча такава професия като икономист, терапевт, счетоводител, механик, научен сътрудник, селскостопански работник.

За сангвиници

Това са най-живите хора на планетата. Те лесно преживяват неуспехите, а също и са с висока енергичност и с психическа активност. Сангвиниците много лесно „се запалват“ по нова работа, но със същата тази лекота загубват и интерес. На такива хора много им се отдава да усвояването на нови професии и навици.

Затова сангвиниците могат да придобият с голяма лекота не само едно, а няколко висши образования или съответни професионални квалификации.
Сангвиниците са родени за ръководители и то от такъв тип, от който са много доволни подчинените.

На тях могат да им се препоръчат професии като учител, възпитател, организатор, офицер, инженер, психолог…

За меланхолици

Хора, които се лесно могат да бъдат наранени и тежко преживяват и най-малките неуспехи. Много трудно си създават контакти с околните и е много по-комфортно да са сами.

За тях могат да се препоръчат професии като композитор, художник, радиомеханик, писател, ветеринар, геолог, счетоводител.