Не са малко историческите примери, които сякаш потвърждават пословицата как властта развращава човека. И не само учебниците по история, но и медиите са пълни с плашеща информация за лидери, които не знаят какво е съвет и чест.

Защо властимащите не знаят какво е чест и съвест

Толкова ли са много аморалните хора във висшите ешелони на властта, в сравнение с общата картина? През последните години се появиха социални изследвания, които се опитват да отговорят на този въпрос.

Отговорът, както най-често се случва, при подобни въпроси е неопределен, има различни ситуации. Едно е ясно обаче – изследванията потвърждават влиянието на властта върху начина на мислене на личността.

Когато усети, че разполага с власт, човек започва да мисли, чувства и действа не така, както този, който се смята за безсилен.

Натрупани са и немалко емпирични данни за това как хората злоупотребяват – мащабно и в детайли, със своята власт.

Как високите доходи и многото пари променят човек

Става въпрос за различните ѝ видове – предимствата на високите доходи, висока длъжност, принадлежност към привилегированите класове или просто възможност за по-широк избор в едни или други ситуации.

Такива хора по-често лъжат и проявяват грубост по отношение на околните. Водачът на луксозен автомобил по-рядко пропуска пешеходци, а проведените експерименти показват, че представителите на висшата класа в обществото по-често лъжат при преговори и мамят в името на печалбата.

Изследователски проект на Колумбийския университет показва, че хората, свикнали с властта, лъжат по-умело, отколкото тези, които нямат такова предимство. Високопоставените лъжци по-рядко се разобличават от аудиторията.

Защо властта поражда тенденция да се пренебрегва етиката? Предходни изследвания установяват 2 основни фактора – властта отслабва вътрешните забрани и повишава егоцентризма.

Първо, властта развращава: човек започва с пренебрежение да се отнася към общите норми. Установено е, че властните участници в експеримента на Колумбийския университет много по-често изключват досаждащият им вентилатор, отколкото редовите.

Богатите по-лесно нарушават вътрешните забрани

За повечето хора е трудно да пристъпят вътрешната забрана и да излъжат, дори когато това се иска, но индивидът, който усеща, че разполага с власт и се намира в привилегировано положение, по-лесно нарушава забраната и постъпва така както му е по-изгодно.

Второ, властта засилва егоцентризма, тоест човек издига своите потребности над тези на другите. Например, хората с доходи по-малко от 25 000 долара годишно, харчат 4,5% от дохода си за благотворителност, а тези, които получават повече от 150 000 лева, дават само 2,7%.

От Колумбийския университет провеждат впечатляващ експеримент, като разпределят между участниците роли на подчинен и на началник, това е един опит от цяла съвкупност.

Преди началото на играта всеки участник трябва да купи кутия бонбони за себе си или за друг участник по свой избор.

И какво се оказва – началниците купуват за себе си много по-големи кутии с бонбони, средно по 31, отколкото другите – средно 14. Тези резултати навеждат на мисълта, че облечените във власт си придават голяма важност, смятат се за нещо повече от останалите.

Как егоцентризмът влияе на етиката? Властта може да разврати човек, особено ако аморалното поведение изглежда изгодно. А този, който не разполага с власт би извършил неетична постъпка, заради друг.

Повишен егоцентризъм и непризнаване на забрани

Само по себе си непризнаването на забраните и повишеният егоцентризъм не са задължително нещо лошо.

Понякога бизнес лидерите не могат да минат и без това. Личност, която няма задръжки и не изпитва срам, умее да отстоява себе си по време на преговори и така да осигури на компанията добра сделка.

Възможно е да се съпротиви на несправедливост и да накара цяла организация да следва етични норми.

Егоцентризмът също помага на лидера да получи това, от което се нуждае, да си набави необходимите ресурси, да разпростре своето влияние на пазара.

Но как могат да бъдат омекотени негативните последствия на властта, като склонността към мошеничество? За съжаление, еднозначен отговор няма. Но хората се обучават да виждат перспективи, тоест у тях се развива навик да си задават въпроси: „За какво мисли и какво иска да постигне моят събеседник?”

Твърдението, че властта развращава е на практика неправилно. По-точно е да се каже, че властта променя човек, защото в играта влизат два фактора – прекомерно разкрепостяване и егоцентризъм.