По оценки на Световната здравна организация, френската система на здравеопазване днес се признава за най-добра в света.

Одобрява се и от самите французи. Според проучванията на общественото мнение 89% от гражданите смятат, че държавата им предоставя качествено медицинско обслужване.

Във Франция продължителността на живота е най-високата в Европа, най-ниската смъртност от сърдечно-съдови заболявания, висока раждаемост. Държавата разходва много за здравеопазване - 11.8% от своя брутен вътрешен продукт. И е на 3-то място по този показател след САЩ – 17.4%, и Нидерландия – 12%.

Как е устроено всичко?

Системата на социалното осигуряване /СО/ на Франция има доста сложно устройство. И СО е задължително за всички граждани и решава множество въпроси по линия на здравеопазването, устройването на работа, изплащането на пенсии, бременност, раждане, професионални заболявания и т.н.

Практически всеки гражданин и пребиваващ в страната независимо от нивото на неговите доходи има право на застрахователен минимум медицинска помощ – за сравнение – в САЩ 1/6 част от населението, дори и повече – около 60 милиона души нямат застраховка при случай на заболяване.

Общата държавна програма за застраховане на риска – Болест, финансира 75% от разходите за здравеопазване.

Системата на здравеопазването на Франция съществува за сметка на отчисляването на около 19% от доходите на всеки, който се устроил на официална работа, а също на налозите, които се начисляват на цигарените, алкохолните и фармацевтичните компании.

Но 1/3 от застрахователния принос в системата на здравното осигуряване се пада на гражданите в качеството им на работници и служители и 2/3 на работодателите.

Застраховка, покриваща на 100% разходите за лечение се изплаща само при възникването на нещастен случай, а също и се полага на жените в края на бременността, на инвалидите, на болните от диабет, астма, епилепсия и на хората с онкологични заболявания.

Ако човек бъде хоспитализиран, то около 80% от разходите за първия месец на болничния престой му се възстановяват от Националната болнична каса, а останалата сума пациентът плаща самостоятелно.

Необходимостта от по-продължително лечение дава право на безплатна хоспитализация. Разходите за прегледите при лекар, лабораторните изследвания и покупките на лекарства не се възстановяват в пълен размер.

Те се компенсират по следния начин. Например, при посещение в аптека пациентът плаща пълната стойност на изписания му препарат и след няколко дни или седмица 75% от тази сума му се възстановява в банковата сметка.

Без допълнителни застраховки няма как да се мине

Тъй като задължителното медицинско застраховане покрива само ¾ от стойността на медицинските услуги, 93% от французите са принудени да прибягват до допълнително застраховане, което частично или напълно замества разходите и на тези процедури и услуги, които не се обхващат от задължителното медицинско застраховане.

Стойността на доброволните здравни застраховки започва от 200 евро годишно, а добрите такива са значително по-скъпи. За да бъде справедливо, следва да се отбележи, че бремето на допълнителното застраховане далеч невинаги ляга върху самия работник – много солидни компании го поемат върху себе си.

На практика на повече от половината от работниците, то се включва в социалния пакет.

Когато не може да се чака

Системата на предоставяне на медицинска помощ във Франция предполага равен достъп на пациентите до лекари от всякакъв профил, включително и тесните специалисти без значение дали те са заети в държавния сектор – болници или в частния – клиники и медицински кабинети.