Учените направиха уникално откритие, установявайки, че анормалните мастни отлагания в главния мозък на човека могат да бъдат причина за развитие на болестта на Алцхаймер с напредването на възрастта.

Според специалистите именно „мозъчните мазнини“ способстват за развитието на характерното за напредналата възраст заболяване. По време на изследванията учените установили в мозъка на пациентите особен тип мазнини, заплашващи здравето.

Следва да се отбележи, че при човек, страдащ от болестта на Алцхаймер, стволовите клетки, които трябва да се справят с уврежданията, загубват активността си.
Така до стволовите клетки се разполагат „мастни капчици“.

Именно те по думите на експертите – автори на изследването, са виновни за развитието на формите на болестта на Алцхаймер.

Става дума за триглицериди, наситени със специфични мастни киселини. И тези мастни съединения влизат в състава на мазнините от животински произход и на растителните масла.

Въпреки това мастните отлагания имат склонност към постепенно и бавно натрупване в главния мозък на човека, ако той има гени, отговарящи за предразположеността към болестта на Алцхаймер, процесите на развитие на това опасно заболяване значително се ускоряват.

Според получените по време на изследването данни, у животните, предразположени към това заболяване, мастните отлагания в мозъка са възникнали само за 2 месеца.
По думите на учените, при човека този период на развитие на заболяването се равнява на 20 години.

По-рано експерти от Университета Сетън Хол съобщиха, че са близо до създаването на уникален гласов тест за точна диагностика на болестта на Алцхаймер.

Благодарение на гранта в размер на 380 хиляди долара изследователят Сона Пател възнамерява да установи колко осезаемо се изменя гласа при развитието на някои заболявания.

Някои опити на експерти доказват, че гласът на здравите хора в напреднала възраст се различава от на тези, които страдат от болестта на Алцхаймер.

Същевременно симптомите на старческо слабоумие – данни и Алцхаймер са сравнително сходни, но с помощта на новата методика ще е възможно поставянето на диференциална диагноза с помощта на откриване на гласовите разлики.

Учените се надяват в бъдеще да провеждат проста и евтина диагностика. Освен това дадената методика позволява определянето на заболяването дистанционно.

Днес лекарите определят състоянието на пациентите, използвайки енцефалограма и речеви задачи.

Направеният пробив е много важен, тъй като наскоро Международният институт по изучаването на болестта на Алцхаймер публикува доклад, съгласно който към 2050-та година броя на хората, страдащи от слабоумие, може да нарасне с почти 3 пъти.

Ръстът на болните от деменции е свързан не с развитието на информационните технологии или влошаване на екологите, а със стареенето на населението на планетата.
Съгласно сметките, днес по света живеят 900 милиона души на възраст над 60 години.

Специалистите прогнозират, че този брой съществено ще нарасне. Така в страните с ниско ниво на доходите този показател ще се увеличи с 185%, а в развитите страни с 239%.

В резултат на тези демографски процеси със слабоумие ще се сблъскат 132 милиона души. Сега намаляване на умствената активност се наблюдава при 47% милиона души, а слабоумието влиза в десетката на най-разпространените заболявания по света, тъй като е разпространено почти повсеместно.

Деменцията е придобито слабоумие, характеризиращо се с устойчиво отслабване на познавателната дейност със загуба в една или друга степен на по-рано усвоените знания и практически навици.