Здравният министър проведе среща с директорите на Центъра за спешна медицинска помощ – София и на общински болници в Софийска област – Етрополе, Пирдоп, Ботевград, Самоков и Своге и др., на която обяви, че оглавяваното от него министерство се подготвя и за най-лошите сценарии за втора вълна на COVID-19 през есента.

До края на август трябва да заработи Координационен център

Работи се по сценария с най-неблагоприятното развитие на обстановката, за да е подготвено медицинското съсловие като личен състав. В болниците трябва да има достатъчно осигурена апаратура, също така е необходимо запасяване с лични предпазни средства, за да се гарантира безопасността на тези, които трябва да лекуват.

В срещата се включиха и директорите на двете софийски РЗИ – това София-град и на Софийска област, като между двете институции бяха обсъдени възможностите за координация, която обхваща и Центъра за спешна медицинска помощ – София.

Целта е да бъде осигурена бърза възможност за прехвърляне на заболели в по-тежко състояние от малките общински болници към големите здравни заведения в столицата, когато това се налага, където има повече апаратура и специалисти.

На срещата бе даден краен срок – до 31 август, да заработи Координационен център в Инфекциозна болница в София, за създаването на който бе обявено в началото на седмицата.

В Центъра ще се водят всички, които са със съмнения за COVID-19

Планира се в този център да се водят всички, при които е установен COVID-19 и дори тези, които са със съмнение за инфекцията.

Ще бъде осигурен медицински персонал, които да преценяват състоянието на заболелите и съответно ще бъдат пренасочвани към болничните заведения, в които имат повече ресурси да ги лекуват и разполагат с места за тази цел.

Основната цел на създаването на Координационния център е значително намаляване на сроковете за медицинско обслужване при COVID-19, за да не се губи ценно време.

Ще бъде обезпечена своевременна медицинска помощ, която е с достатъчно високо качество, тъй като ще се предоставя от най-добрите специалисти по инфекциозни заболявания.

В общинските болници в Софийска област леглата, които са предназначени за болни от COVID-19, са достатъчни и не е необходимо да се разкриват нови, посочи директорът на РЗИ Софийска област.