Изследователите анализирали информация от 205 жени, които преминали през скрининг на рак на гърдата или лечение по повод рак на млечната жлеза в една от болниците във Великобритания. Жените са били запитани какво знаят за рака на млечната жлеза.

Защо алкохолът може да докара рак на нежния пол

Около половината от запитаните са знаели, че пушенето е рисков фактор за развитие на рак на млечната жлеза. А 30% определят затлъстяването и наднормените килограми за фактор, който повишава риска.

Около 20% знаят, че употребата на алкохол също увеличава вероятността от рак на гърдата.

Дори сред медицинския персонал знанията за връзката между алкохола и рака на млечната жлеза често липсват – от 33-ма запитани здравни работници само 49% определят алкохола като рисков фактор.

Изследователите признават, че са направили запитване в единствения Медицински център на Великобритания, затова резултатите не е задължително да се отнасят към населението като цяло.

Употребата на алкохол - рисков фактор за рак

Получените данни съвпадат с данните от предходните изследвания, проведени в САЩ. Анкета на Американската асоциация по клинична онкология, проведена през 2017 г. показва, че 70% от американците не подозират, че употребата на алкохол е фактор за развитие на рак.

Установено е, че от употребата на алкохол или по-скоро на прекаляването  се падат около 5-11% от всички случаи на рак на млечната жлеза.

Неотдавнашно изследване показва, че изпиването на бутилка вино за седмица за жена е еквивалентно на изпушването на 10 цигари седмично от гледна точка на общия риск от заболяване от рак.

Проблемът е също и в това, че повечето от нас трудно могат да определят колко алкохол изпиват. Често количеството на изпития алкохол подсъзнателно се занижава.

Колкото и да се опитва да е искрен човек за количеството твърд алкохол, изпит през изминалата седмица, не е възможно с точност да си спомни колко питиета е изпил.

Ежедневното излагане на стрес в съвременния забързан начин на живот кара жените да пият повече, отколкото трябва.