Понякога непоискан съвет или критика могат да сложат край на отдавнашно приятелство. Както и във всички други отношения, и то има своите нюанси и опасни моменти. Какви са негласните правила на женското приятелство?

Как старо приятелство може да приключи, сякаш от нищо

Ето как стари приятелки могат да сложат внезапно край на отношенията си:

Анна и Гергана са стари приятелки. Обикновено веднъж месечно те обядват заедно, и Анна обикновено споделя всичко, което се случва в живота ѝ, докато Гергана е по-сдържана, но винаги е готова да откликне и да даде полезен съвет.

Този път обаче е очевидно, че Гергана е напрегната, буквално е на предела. Анна започва да пита приятелката си какво се случва.

Мъжът на Гергана, който не може да се задържи на една работа, сега решава напълно да се посвети на себе си, да напише роман.

Под този предлог не работи, не се занимава с децата, не върши домакинска работа, тъй като това му пречи да твори.

Всичко е легнало на плещите на Гергана, която е принудена да работи на 2 места, да възпитава децата и да се грижи за дома.

Този разказ на Гергана кара Анна почти да избухне. Тя директно изказва мнението си, че мъжът на нейната приятелка не е писател, а използвач и нехранимайко, не може да напише нищо, което би могло да се продаде. Дори посъветва Гергана да се разведе.

Обядът е прекъснат от обаждане на мъжа на Гергана, че нещо се случило в училище с едно от децата. Гергана става от масата и притеснена си тръгва.

По-късно Анна ѝ звъни, за да я попита дали всичко е наред с детето, но приятелката ѝ не отговаря. Нито на обаждания, нито на съобщения, нито дори на писма. Така минават седмици.

Каква е причината за прекратяване на старо приятелство

Тази история е като пример за нарушаване на негласните правила на женското приятелство.

Позовавайки се на изследвания на психолози и социолози двама клинични психолози твърдят, че в приятелските отношения има правила, много от тях са свързани с лоялност, доверие и поведение. Тези правила за взаимодействие осигуряват стабилност в отношенията.

Изследователите установяват, че жените обикновено възлагат големи надежди на своите приятелки – повече, отколкото мъжете, и изискват високо ниво на доверие и близост.

Нивото на близост в женското приятелство се определя чрез своеобразни правила за разкриване. Така например, близкото приятелство предполага взаимен обмен на чувства и лични проблеми.

Нормите за тези правила могат да са многозначни. И когато това правило се нарушава, приятелството може да се окаже в опасност.

Прекратяването на отношенията, които са изглеждали близки, може да изглежда както болезнено, така и неразбираемо за другата страна. Откровеността, желанието да прекараме време заедно с приятелка и да ѝ окажем емоционална подкрепа – това са аспекти на близки отношения.

Какво Анна прави не както трябва? Психолозите смятат, че е нарушила негласното правило на тяхното приятелство – Гергана е била тази, която дава, а не получава съвети.

Анна също нахлува в много значима, лична област на приятелката си – тя обявява, че Гергана се е омъжила за неподходящ мъж, и така уронва авторитета на своята приятелка.

Някои приятелски отношения могат да изглеждат много стабилни, но всъщност са доста крехки. Това е, защото приятелите, дори стари, могат да се заменят с голяма лекота от други близки, например, от роднини или партньора.

Следователно близостта в приятелските отношения е доста променлива. Нейното ниво зависи от контекста:

  • Например, усилва се в периоди, когато приятелите имат общи интереси или занятия;
  • Когато двете страни са на един и същ стадий в живота – самотни, разведени или възпитават малки деца.

Близостта в едно приятелство може да расте и да намалява.

Неписаните правила на приятелството, които трябва да спазваме

Психолозите предлагат да вземем предвид някои неписани правила на приятелството:

  • Не всички приятелски отношения предлагат висока степен на откровеност, разкриване на лични проблеми или на чувства. Случва се да прекарваме с удоволствие времето с приятелка, без да води задушевни разговори, и това е нормално.
  • Понякога основаната на разкрития близост е едностранна, и това също е нормално.
  • За едната от приятелките е по-добре да бъде съветник, а не да получава съвети. Не трябва да опитваме да установим баланс.
  • Не трябва да бъркаме необходимостта да бъдем изслушани с молбата да кажем мнението си.
  • Продължителността на познанството не е показател за близост.