Живот с чревна стома - без никакви прегради
Физиология

Чревна стома – това е изходно отвърстие в областта на корема или в подребрието, през които излиза съдържимото в червата.

Повечето хора, които не са се сблъсквали с тази операция, могат да си помислят, че стома – това е за хоспитализирани, а навън хора с отворен корем и торбичка за изпражнения не могат да бъдат срещнати.

Но хората със стома не само излизат от дома, те работят, пътешестват, плуват, спортуват, водят активен начин на живот в пълния смисъл на тази дума.

Как това може да се постигне и какви приспособления помагат за подобряване на грижите за стомата?

Видове чревни стоми

Стомите са временни и постоянни. Ако временната се поставя, за да се даде почивка на червата по време и след операции – средно 4-6 месеца, то постоянната ще присъства винаги.

И това е особеност не само за хора в напреднала възраст, но и за милиони млади хора, които се е наложило да се примирят със стомите в името на здравето.

  • Илеостома се формира на тънкото черво – може би, най-трудно се поддържа, тъй като съдържимото в тънкото черво е течно или воднисто;
  • Възходяща колостома – има същата особеност, макар и да се формира от възходящото ободно черво;
  • Низходяща колостома е разположена на низходящо ободно черво, изпражненията обикновено са меки, но частично оформени и не толкова често;
  • Сигмостома – разполага се в последната част на дебелото черво, неговото съдържимо оформено или твърдо;

Видовете стоми зависят от заболяването или участъка от засяга на червата, пациентите нямат право на избор. Но могат да се изберат вариантите за грижа за стомите и степента на тяхната активност.

Обучение и адаптация към новото тяло

В клиниките има кабинети за грижа за стоми, където могат да се задават всякакви въпроси. А обикновено те не са малко, особено непосредствено след операцията.

Средно навикът за грижа за стомата изисква от 6 месеца ежедневни процедури, а при течно съдържимо в червата са необходими няколко процедури дневно.

В този кабинет може да се търси помощ при затруднения с грижите, протече фекалоприемника, наблюдава се кожно раздразнение, промени се цвета или стомата се издуе или друг дискомфорт.

Но от физиологията процесът на адаптация не се ограничава.

В много общества процесът на дефекация е забранен предмет на обсъждане, а при чревна стома се осъществява напълно различно от обичайния начин.

Това може да предизвика както отвращение от собствената стома, така и постоянно чувство за срам, опасения как ще възприемат околните човек с фекален приемник.

Възможно е да се възприеме като „мръсен”, особено при посещение на спортни зали, басейни, обществени места. Още един негативен аспект на самовъзприемането – отношение към променилото се тяло, загубило част от функциите си. Какво помага за примирение?

  • Оглеждане на стомата за свикване с нея – това трябва да се прави редовно, за да се забележат измененията;
  • Напомняне на себе си, че стомата помага за избавяне от тягостните симптоми на болестта, за връщане на здравето или за избягване на леталния изход;
  • Общуване с други хора, които имат стома. Това помага за узнаване и подробностите за грижа, и ефективни начини за борба със стреса;
  • Оставяне на време за адаптация, за осъзнаване как изглежда стомата, работи, влияе на тялото;
  • Обръщане към медицински психолог или психотерапевт;

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.50 110

Malchugani.com banner

Редактор