Често ние се извиняваме от чувство за безпокойство, затова какво другите ще си помислят за нас или затова че ние поставяме техните чувства над нашите потребности. Но в нашия живот има множество ситуации, при които извинения не са нужни.

Ние ще ви разкажем за 10 ситуации, в които не е нужно да се извинявате, дори и ако по-рано сте мислили по различен начин.

1. Не се извинявайте за любов

Радвайте се на този или тази, която сте способни да обичате. По света има множество хора, които се боят да заобичат другите. И не е важно в кого сте се влюбили и взаимни ли са вашите чувства. Фактът, че можете да обичате някого е всъщност най-важното.

2. Не се извинявайте за това, че казвате „не“

Уважаването на собствените граници – това е показател на самоуважение. Ако нямате възможност да се отдадете на нещо на 100 процента, вие никога не сте длъжни да се извинявате за това. Способността да казвате „не“ е показател, че притежавате лидерски качества.

3. Не се извинявайте за мечтите си

Вашият живот ви принадлежи и ако живеете със съжаление, това е ваш избор. Никога не се извинявайте затова, че следвате своята мечта, затова, че именно тя ви определя.

Да направите своя живот истински е възможно, стига да превръщате мечтите си в реалност. В противен случай сте обречени на това просто да пребивавате на тази Земя, мечтаейки.

4. Не се извинявайте за това, че отделяте време за себе си

Да постигнете хармоничен, щастлив и успешен живот е възможно, стига да отделят достатъчно време на себе си. Винаги се грижете за своите нужди и потребности и си оставяйте време да се занимавате с това, което ви носи радост
5. Не се извинявайте за това, което е важно за вас
Никога не си позволявайте да се чувствате виновни за това, което за вас е от значение, тоест ви е приоритет. Винаги се грижете за това да следвате поставените от вас приоритети.

Ако това е важно за вас, означава, че е точно така. Хората, които си струва действително да присъстват в твоя живот ще приемат вашия избор.

6. Не се извинявайте, че сте прекратили токсични за вас отношения

Не следва да се извинявате за това, че сте си отишли от някого, който ви причинява болка. Разбирането на това, че нездравите отношения ви тласкат надолу и отнемат енергията ви – това е първата стъпка към успеха. Уважавайте себе си като се постараете да бъдете сред хора, които ви помагат да ставате по-добри и да се движите напред.

7. Не се извинявайте за своето несъвършенство

Несъвършенството е нещото, което ви прави красиви и уникални. И това, което е необходимо, е да го приемете като част от себе си. Никога не се извинявайте за качествата ви, които ви правят несъвършено съвършен.

8. Не се извинявайте за своите ценности

Никога не се оправдавайте пред другите за своите ценности, морални възгледи, религиозна принадлежност или духовни вярвания. Лидерите никога не се извиняват за това, в което вярват.

9. Не се извинявайте за това, че не знаете отговора

Учете се през целия си живот и никога няма да остареете. Никога не казвайте, че съжалявате, когато се срещате с хора, от които можете да се научите.

10. Не се извинявате за високите си очаквания

Не се извинявайте за това, че очаквате от другите това, което вие правите сама/сам.