Възможно е човек така и да не се реализира в живота, ако навреме не разпознае своите творчески способности. Кои са 18-те признака, които свидетелстват, че не използвате творческия си потенциал на 100%.

Ако голяма част от разсъжденията ви са в тази насока, това е сериозен повод да се замислите, дали не е нужно да промените нещо.

Според великият учен Алберт Айнщайн творчеството е заразно и трябва да го предадем по-нататък.

1. Придържате се към определени рамки. Изпълнявате еднообразни повтарящи се задачи и не се опитвате да усъвършенствате процеса.
2. В обкръжението ви са хора, които безпрекословно следват традициите и се уповават на мнението на авторитетите.
3. Свикнали сте да мислите стандартно – така най-вероятно няма да успеете да реализирате максимумът на вашия интелектуален потенциал.

4. Не питате защо и приемате светът такъв, какъвто е.
5. Не допускате никакво разнообразие. Не се опитвате да разберете повече за нещо, което не е пряко свързано с вашата обичайна дейност.

6. Постоянно се тревожите какво вашите роднини ще си помислят за вас, ако започнете да преследвате мечтата си, вместо да изградите одобрявана от обществото кариера. Този избор ще ви направи нещастни и няма да се чувствате като пълноценна личност. Рискувате да прекарате по-голямата част от живота си в извършване на дейности, които изобщо не ви се харесват. А това се отразява се отразява катастрофално и на продуктивността.

7. Позволявате на вашите скрити страхове и нерешителност да ви обхванат. Готови сте да се откажете от мечтите си, заради спокойния и безопасен живот. Това понякога може и да е разбираемо, но си заслужава да се замислим, дали има нещо, което да е действително сигурно.

Никой от нас няма гаранция, че следващият месец ще получи заплатата, за която се е договорил със своя работодател. Тъй като на практика всичко може да се случи, например фирмата да изпадне в състояние на неплатежоспособност. Затова е добре всеки от нас да има, както се казва, план Б, който да му позволи да излезе бързо от една такава ситуация.

8. Никога не опитвате нищо ново. Правите само това, за което вече имате опит или знания от миналото – ограничавате се до зоната за комфорт.
9. Всеки път, когато ви се предлага идея, вие я критикувате и осъждате. Скептични сте.
10. Избирате приятелите си внимателно. Те трябва да имат подобно на вашето образование, семейство, религия, политически възгледи, принципи и убеждения.

11. Придържате се към елементарна система – не си прощавате неуспехите, от по-рано определяте какви резултати желаете да постигнете, награждавате се само за краткосрочните успехи.
12. Казвате на хората, че могат да възпроизведат само съществуващи модели.
13. В обкръжението ви никой не вярва във вас.

14. Убивате творческия си потенциал, когато започнете да привиквате към зоната на комфорт. Страхувате се да рискувате.
15. Страдате дълго и мъчително, когато получите забележка от началника.
16. Прекарвате много време с хора, които за всичко се съгласяват с вас.

17. Убеждавате себе си, че всичко, което е било възможно, е вече направено преди вас.
18. Целият ваш живот трябва да бъде подреден и предсказуем.

Според американският предприемач и специалист по рекламата Лео Бърнет – тайната на всички велики творци – това е любопитството към живота във всички негови проявления.