Граници за човешките възможности просто не съществуват. Но как ние се възползваме от тях и използваме ли ги изобщо зависи от функцията на нашия мозък. Учените са доказали, че повечето от нас използват само 2-3% от своя мозък.

Освен това последните медицински изследвания, в които са взели участие повече от 7000 доброволци, показват, че нашият мозък започва да старее след 45-годишна възраст.

С какво е нужно да се храните, докато достигнете тази възраст, за да използвате максимума на този орган?

Също така, по време на изследванията се проявила интересна тенденция, мъжете загубват своя интелектуален потенциал по-бързо от жените. Според учените е необходимо постоянно и максимално да използваме възможностите на своя мозък и да го развиваме.

При любознателните личности, имащи множество хобита, се наблюдава значително повишаване на умствения  потенциал. И освен това при тях се проявяват неразкрити по-рано способности.

Освен това нашият мозък имало немалко врагове. Например редовната употреба на алкохол, предизвиква отмиране на клетките на хипофизата, което се отразява изключително неблагоприятно на когнитивните способности на човека.

Постоянният стрес и недоспиването също водят до изтощаване на нашия мозък. По-рано се смяташе, че мозъкът ни работи като едно цяло и загубва своите способности в резултат на нарушения в неговите структури.

Но последните медицински изследвания показват, че някои мозъчни зони могат да компенсират всички функции на нарушените структури. Учените били особено учудени от факта, че всяко полукълбо се явява нещо като отделна личност със своите емоции, спомени и знания.

Затова при някои хора се развива „раздвояване“ на съзнанието, а при други се появява усещането, че у тях живеят две напълно различни личности.

Влияние на мислите върху събитията

Загадъчно до сега остава влиянието на нашите мисли върху определени събития. От емоционалната настройка зависи например хирургичната интервенция и най-вече последствията от оперативната намеса и ефективността на по-нататъшното лечение.

Понякога въплъщаването на нашите мисли в действителността не се осъществява, поради липсата на синхрон между нашите думи и желания.

Предлагаме на вашето внимание няколко съвета, спомагащи за подобряване на паметта, за по-бързо мислене, за по-добро усвояване на информацията, а ги приложите на практика ще можете да използвате след известен период от време пълния потенциал на вашия мозък.

1. Разгадавайте главоблъсканици и решавайте задачи;
2. Работете в неопределеност и двусмисленост. Научете се напълно да се наслаждавате на оптически илюзии и парадокси;
3. Усвоете мисловните карти;
4. Опитайте се да блокирате едно или няколко от усещанията си, например къпете се със затворени очи;
5. Развивайте вкусовите и сравнителните си усещания – учете се да чувствате пълноценно, например аромата на бирата, на виното, на шоколада, на сирената и т.н.
6. Потърсете пресечни точки между определени предмети и събития, които на пръв поглед изобщо не са свързани.
7. Научете се да пишете вярно със затворени очи и ползвайте клавиатури с различно разположение на клавишите.
8. Измисляйте нови начини за използване на обикновени предмети като например пирони или гвоздеи.
9. Не се придържайте към една представа за конкретно събитие или предмет, сменяйте го на противоположното.
10. Очевидното не следва да става догма за вас, търсете други отговори на стандартните въпроси.
11. Усъвършенствайте и изучавайте техники, използвани в изкуството.
12. Всячески се опитвайте да рушите вашите представи за установения ред;
13. Не унивайте, а напротив развивайте си;
14. Усъвършенствайте и развивайте критично мислене, отхвърляйте установени заблуди.
15. Запознавайте се с научни методи на мислене;
16. Решавайте логически задачи, така ще усъвършенствате логиката си;
17. Заемете се с чертане или с рисуване, за това не е задължително да бъдете художник;
18. Позитивът във вашите мисли трябва да преобладава;
19. Научете се да не си дояждате. По-добре е да напуснете масата с леко чувство за глад;
20. Физическите упражнения винаги трябва да присъстват в ежедневния ви график;