Във връзка с взетото Решение за обявяване на извънредно положение по предложение на Министерски съвет от Народното събрание, бяха набързо внесени, одобрени от парламентарната правна комисия и гласувани в пленарна зала промени в Наказателния кодекс, с които се предвижда значително увеличаване на наказанията при неспазване на наложената карантина.

Защо вдигнаха така рязко наказанията за неспазване на карантина

И от до 1 година лишаване от свобода санкцията бе вдигната на 5 години, а глобите, които може да определя съда в рамките на наказателното производство при поставянето на присъдата – от до 1000 лв. бяха вдигнати до 50 000 лв.

Толкова рязко увеличаване на наказанията и то без да се подложат поне на минимално обществено обсъждане, не би следвало да бъде подкрепено.

В Италия, макар и ситуацията с броя на заразени да е толкова тежка и най-вече тези, които са в тежко състояние, при неспазване на карантина се предвижда затвор до 3 месеца, което е и може би най-оптималната мярка.

В парламентарната правна комисия изглежда не осъзнават какъв реално би бил ефектът от подобна изключително тежка санкция, особено във времена на епидемия.

Да, вярно човек може да се провини, да прояви лекомислие и да не спази наложената карантина и евентуално да зарази много други хора.

Какъв би бил ефектът за обществото от подобни тежки наказания

Какъв ефект ще има за цялото общество, когато този човек бъде лишен от свобода до 5 години и му бъде наложена толкова голяма глоба, която може да го обрече на глад и мизерия за дълги години?

При приемането на този текст на Наказателния кодекс законодателят е проявил може би по-голям разум, като е определено наказание затвор максимум до 1 година.

Постановяването на толкова тежка присъда с какво би допринесло за намаляване разпространението на заразата?

Може би целта е генералната превенция – т.нар. възпиращ ефект, да се покаже на цялото общество, че нарушаването на карантината е престъпление, сравнимо с кражба и причиняване на средна телесна повреда и т.н.

Така всички членове на обществото ще се въздържат и няма да нарушават наложената им карантина, както го правят сега, според информацията, която се разпространява от медиите.

Защо карантината не се спазва от тези, на които е наложена

Завърналите се от рискови държави обикалят по моловете, които вече са затворени със Заповед на здравния министър за въвеждане на по-строги противоепидемични мерки и дори вчера имаше случаи, при които жена, поставена под карантина, беше издирвана с полиция, поради неспазване на наложената ѝ карантина.

Наказателно законодателство обаче не може да се прави набързо, трябва много добре да се обмисли, а и сегашните разпоредби са достатъчно добри и ефективни, стига съдилищата да ги прилагат разумно и в съответствие със създалата се усложнена епидемична ситуация.

По специализираните сайтове коментарите бяха в насока кой ще бъде този прокуро, който ще рискува да образува досъдебни производства на лице, поставено под карантина и как този човек ще се явява в съда, под тежко защитно облекло, което към момента, дори не достига и за здравните работници какво остава за обикновените.

Наказателната отговорност най-вероятно ще се реализира по реда на бързото производство, което е предвидено в част Пета – глава 24 на Наказателно-процесуалния кодекс.

В Кодекса са предвидени хипотезите, при които наказателна отговорност може да се носи по реда на бързото производство, в неговия чл. 356, от изброените общо 4, 2 са възможни при неспазване на карантина.

Неспазване на карантина - как ще се наказва, по какъв ред

Първото, ако полиция залови неспазилият карантината, както е станало с жената, на която е наложена ограничителната мярка, и да бъде дадена на прокурор и следващата може би най-вероятна е: посочване от очевидец на нарушилия ограничителната заповед.

Третата хипотеза, при която самият човек отива и „се предава” е много малко вероятна.

Приложимостта на бързото производство обаче се изключва, тъй като в втората алинея на чл. 356 от НПК, предвижда, че чрез него може да се реализира наказателната отговорност, само ако максималното наказание за съответното престъпление е до 3 години.

Това означава, че наказателната отговорност ще се реализира по общия ред или при съкратено съдебно следствие с признаване на вината и всички обстоятелства от извършителя, без да се събират доказателства, което отнема до няколко месеца обикновено, а до тогава може би ще е отминала пандемията.