Над 50 милиона души по света страдат от шизофрения. Ранното диагностициране на болестта е много трудно, защото няма на разположение лабораторни тестове, които да поставят диагнозата навреме.

Въпреки това, има доста симптоми, които се считат за тясно свързани със заболяването и могат да послужат за навременното откриване на това разстройство.

Но много от тези симптоми могат да са сигнал и за други заболявания, например дисфункционална щитовидната жлеза, метаболитно разстройство и дори тумор на мозъка!

Това може да е причина за забавянето на поставянето на точната диагноза. В момента се провеждат проучвания с помощта на образната диагностика на мозъка, тестове за проследяване на движенията на очите и други, но все още се залага основно на стандартните методи на диагностика.

Ето и петте най-характерни и проявяващи се при повечето от засегнатите хора симптома на шизофренията:

1. Един от най-типичните признаци на шизофренията е този, че болният може да премине през две крайно различни ментални състояния за съвсем кратък период от време. Могат да изпитат от една страна халюцинации, забързани и илюзорни мисли, а в следващия момент бързо да станат затворени, отдръпнати от света и апатични.

2. Други симптоми на психично заболяване са когнитивни нарушения като объркване, лесно забравяне, лошо фокусиране и невъзможността да се спазват инструкции. Тези симптоми са доста подобни на симптомите на депресия или биполярно разстройство.

3. Клиничните изяви на шизофрения може да се проявят при човек, но в същото време той може да е наистина убеден, че с него всичко е наред. Пациентите с шизофрения са параноични и много често искат да се защитят от света около тях.

4. При поставяне на диагнозата, лекарите наблюдават и за признаци на шизофрения, проявяващи се в израженията на лицето; това могат да са различни гримаси, необичайни движения на очите, както и неспособност да реагират или да контролират неволни движения на езика или устата.

5. Друг типичен симптом на шизофренията е разстройството на съня. Лекарите също търсят симптоми на шизофрения като например повишено осъзнаване на звуци, миризми и светлини, видими тремор или резки движения на крайниците, както и всякакви странни жестове.

Един силен определящ фактор за лечение на шизофрения е фамилната анамнеза за депресия и склонност към самоубийство.

Шизофренията често се появява в началото на зрялата възраст и може да разруши всички възможности за нормален живот за пациента, ако се остави недиагностицирана.

Като част от лечението на шизофрения, на пациентите се предписват медикаменти като антипсихоптици  и когнитивна поведенческа терапия.

Друга важна мярка в лечението на шизофренията е семейното консултиране, за да се осигури благоприятна и подкрепяща среда за пациента с надеждата, че болния може да се върне към напълно нормален начин на живот.